U Osnovnom sudu jedanaest parnica starijih od deset godina VIDEO

U Osnovnom sudu u Vranju, u parničnoj materiji (klasična parnica sa oznakom "P"), postoje 332 tzv. "stara predmeta" što čini 10,56 odsto od ukupnog broja nerešenih u ovoj materiji, izjavio je v.d. predsednika Stojadin Stanković na godišnjoj konferenciji za medije.

Postoji 9 predmeta starijih od deset godina, 103 predmeta u kojima proces traje od pet do deset godina i 220 predmeta u kojima suđenje traje od tri do pet godina.

Određeni broj starih predmeta postoji u parničnom postupku i kod radnih sporova (P1) gde ih ima 78 (od kojih 2 traju preko deset godina) i porodičnih odnosa (P2) gde ima 14 starih predmeta od kojih jedan traje duže od pet godina, a 13 između tri i pet godina.

Ukupno 11 parnica starijih od deset godina je jedan takav predmet manje u odnosu na statistiku za 2018. godinu.

U krivičnoj materiji Osnovni sud ima nerešenih 16 tzv. "starih predmeta" i to 8 koji traju između tri i pet godina i 8 od pet do deset godina.

- U sudu se vodi posebna evidencija o nerešenim starim predmetima i predmetima koji se duže ne rešavaju i ja po funkciji obavljam pregled rokova i ročišta, pregled zaduženja i ekspeditivnost u radu pojedinih sudija, poštovanje rokova predviđenih zakonom i sprovođenje naloženih mera - rekao je Stanković.

Čak 1.705 prigovora na dužinu trajanja suđenja podneli su građani Osnovnom sudu u Vranju u 2019. godini, prigovarajući zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

U raznim sudsim materijama od pomenutog broja rešeno je 1.359 predmeta, dok je 346 u 2019. godini ostalo nerešeno.

V.d. predsednika Osnovnog suda kaže da se najveći broj ovih predmeta odnosi na "izvršnu materiju", gde je i inače veliki broj nerešenih predmeta već godinama unazad.

- Iz baze podataka može se zaključiti da je Osnovni sud u 2019. godini rešio veliki broj starih izvršnih predmeta.

U dve izvršne materije (sa oznakama "I" i "Iv") lane je rešeno 4.939 predmeta.

Dodatno će olakšanje za sud biti to što će u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju većina tih predmeta u toku ove godine biti ustupljena javnim izvršiteljima na dalje postupanje, a samo manji broj njih ostaće na postupanje ovom sudu - kazao je Stanković.

PRITUŽBE I PREDSTAVKE

Prema Stankovićevim rečima u toku 2019. godine podneta je i 41 pritužba na rad suda, od kojih je svega 5 ocenjeno kao osnovano. Podnete su 3 predstavke koje su ocenjene kao neosnovane.

Najnovije vesti