Truba novi predlog Vranja za listu nematerijalnog kulturnog nasleđa VIDEO

Predložili smo odavde da se trubaštvo, odnosno truba i trubački orkestri nađu na Nacionalnoj listi nematerijelnog kulturnog nasleđa, a od učesnika u ovom projektu u sklopu koga su i predstavnici manjina očekujemo da i oni daju svoje dodatne predloge, izjavila je Iva Laković, projekt menadžer i etnološkinja Narodnog muzeja u Vranju na prezentaciji projekta "Podrška inkluzivnoj zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN) Pčinjskog okruga kroz regionalnu saradnju".

Ona je pojasnila da se predlog za trubu odnosi na celu Srbiju, pošto se ovaj duvački instrument, osim u Vranju i na jugu države, svira i u zapadnoj i severoistočnoj Srbiji.

Na skupu u Vranju rečeno je da je cilj programa da informiše i motiviše učesnike (Srbe, Bugare i Rome) da se uključe u proces zaštite NKN Pčinjskog okruga.

- Cilj je da ovakvi projekti obiđu sve regione u Srbiji i da svi koji se uključe daju doprinos u zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa naše zemlje.

To se tiče svih nas; svi, pa i manjine predstavljamo određenu kulturu i određeno nasleđe.

Cilj je da se uključe institucije i da se svi međusobno povežemo - rekla je Laković.

U Republici Srbiji postoje nastojanja da se Nacionalni registar NKN proširi elementima manjinskog nasleđa, a kulturne institucije, reprezentativni pojedinci i udruženja manjinskih zajednica mogu da odigraju važnu ulogu u primeni inkluzivnog pristupa zaštiti NKN.

Nematerijalno nasleđe Pčinjskog okruga podzastupljeno je u Registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije u odnosu na udeo u opštoj populaciji i srazmerno brojnosti zajednice.

Od 49 elementa koji su evidentirani na Listi NKN RS samo jedan - Vranjska gradska pesma - pripada ovoj regiji.

Lakovićeva je prezentovala šta sve može biti na Nacionalnoj listi NKN.

Postoji dokazano i javno iskazano raspoloženje i spremnost Centra za NKN da se Nacionalni registar učini kulturno identitetski inkluzivnim u skladu s međunarodnim standardima, rečeno je na skupu.

U realizaciju programskih aktivnosti uključeni su eksperti za NKN sa nacionalnog nivoa koji će kroz okrugle stolove, radionice, seminare i izradu nominacijskih dosijea za NKN Pčinjskog okruga pružiti učesnicima projekta punu podršku u daljem radu.

Podršku našem radu, kroz svoja iskustva u zaštiti NKN, pružiće i relevantni kulturni radnici iz Sandžaka, odnosno Raške oblasti.

Reč je o projektu organizacije Nova vizija iz Prijepolja, partner je Narodni muzej u Vranju koji se bavi između ostalog i zaštitom nematerijalnog kulturnog nasleđa, a donator Fondacija za otvoreno društvo u Beogradu.

Najnovije vesti