Troje kandidata za predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu

Za predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu kandidovalo se troje kandidata - sadašnji v.d. predsednika Stanka Krstić, te Svetozar Simić i Dragi Stojilković.

Svo troje kandidata su sudije i matični sud im je bujanovački.

Oni će za pet dana (20. marta) imati razgovor pred komisijom za ocenjivanje kandidata Visokog saveta sudstva (VSS).

Visoki savet sudstva (VSS) objavio je nedavno oglas za izbor predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu.

Podsećanja radi, mesto predsednika ostalo je upražnjeno nakon što je raniji predsednik Bojan Milenković preminuo 19. novembra 2018. godine.

Po zakonu o sudijama za predsednika suda može biti izabran sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji u sudu istog ili višeg stepena, kandidat koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Najnovije vesti