Subvencije Grada Vranja za stočarstvo i pčelarstvo

Pedeset sedam kandidata, 39 u pčelarstvu i 18 u stočarstvu, ispunili su uslove za korišćenje subvencija u oblasti pčelarstva i stočarstva, a na osnovu Javnog poziva Grada Vranja, pokazuju podaci Službe za poljoprivredu Gradske uprave i nadležne Komisije.

Prema rečima načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića, u narednom periodu sledi "donošenje rešenja i potpisivanje ugovora sa korisnicima odobrenih subvencija".

- Očekuje se i podrška Grada za subvencije u oblasti sistema za navodnjavanje i iskop bunara.

Osnovni uslov za dobijanje podsticajnih sredstava je da je poljoprivedno gazdinstvo registrovano na teritoriji Grada Vranja, sa uredno izmirenim poreskim obavezama - kazao je Aritonović za zvaničan gradski sajt.

U junu je obelodanjeno da je Gradsko veće Vranja dalo saglasnost za raspisivanju konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi iz budžeta grada u 2018. godini u iznosu od 16,4 miliona dinara.

Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede mogu da se koriste kao finansijska podrška u unapređenju i proširenju poljoprivredne proizvodnje za investiranje - za nabavku priplodnih grla, nabavku opreme za pčelarstvo...

Kako je tada saopšteno, planira se u dogledno vreme i podizanje novih proizvodnih zasada voćaka i vinove loze, nabavku opreme za navodnjavanje voćarskih i vinogradarskih zasada, bušenje bunara, sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite i regres za reproduktivni materijal i slično.

Najnovije vesti