Stanje u lokalnim medijima zabrinjavajuće

Povodom 38. godišnjice Radio Vranja, koji je počeo sa radom 7. septembra, na Dan oslobođenja Vranja, organizovana je tribina na temu "Stanje i perspektiva lokalnih i regionalnih medija - izazovi i teškoće".

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković izjavio je tom prigodom da je, "poštujući Zakon o informisanju za protekle dve godine iz budžeta za sufinansiranje medija Grad izdvojio 32 miliona dinara.

- Svesni smo značaja saradnje sa medijima u ostvarivanju javnog interesa i nastojaćemo da je u narednom periodu još više unapredimo - naglasio je gradonačelnik Milenković.

Gradska većnica Zorica Jović govorila je o procesu sprovođenja proceca projektnog sufinansiranja medija.

U radu tribine učestvovala je Slavica Trifunović, pomoćnica ministra za informisanje i medije.

- Stanje u lokalnim i regionalnim medijima je zabrinjavajuće.

Projektno sufinansiranje nije obezbedilo opstanak pojedinih medijskih kuća, koje nisu bile spremne za tržišnu utakmicu, što nije slučaj sa Vranjem.

Država za dva javna servisa izdvaja 4 milijarde dinara, a za projektno sufinansiranje ostalih medijskih kuća 262 miliona dinara, što je nedovoljno.

Zato nastojimo da kroz zakonsku regulativu i novu medijsku strategiju napravimo model održivog funkcionisanja medija - istakla je ona.

Gradonačelnik Slobodan Milenković i gradska većnica Zorica Jović uoči održavanja tribine priredili su prijem za pomoćnicu ministra za informisanje i medije Slavicu Trifunović i stručnog saradnika u ministarstvu Milana Petkovića.

Najnovije vesti