SSP Vranje: Vodovod da obelodani analize vode

Apel građana na društvenim mrežama o neispravnosti vode na brani Prvonek uznemirio je javnost grada, jer se sa te akumulacije vodom snabdevaju Vranje i Vranjska Banja, saopšteno je iz Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Vranju.

"Iako su, na stranici ribolovačkog udruženja, ribolovci slutnje o ekološkom incidentu objavili potkrepivši ih fotografijama i zatražili reakciju nadležnih, ona je izostala i zbog toga tražimo odgovore.

Ubrzo se gradski Vodovod oglasio saopštenjem punim floskula u kome tvrde da je voda ispravna i da su 'obavljena potrebna uzorkovanja vode na nekoliko lokacija na samoj akumulaciji'.

Tom prilikom utvrđeno je da je stanje potpuno normalno i očekivano za ovo doba godine.

U saopštenju za javnost su uspeli da objasne promenu boje jezera, ali ne i masnoću u vodi i smrad.

Zato tražimo od gradskog Vodovoda da obelodani analize uzorkovane vode i objasni kako su te analize urađene u nedelju u roku od par sati od objave na društvenim mrežama.

Tražimo od Osnovnog javnog tužilaštva da pokrene istragu i proveri navode građana koje su dospele u javnost, jer je u pitanju potencijano ugrožavanje prirode, kao i tendencija da može biti ugroženo zdravlje stanovništva.

Tražimo od rukovodstva Vranja da zaseda Štab za vanredne situacije, da se ispitaju svi detalji i obavesti stanovništvo ukoliko postoji opasnost.

Građani Vranja, za koje se tvrdilo da piju najzdraviju vodu u Srbiji imaju pravo da znaju istinu, a ne da žive u strahu", piše u saopštenju SSP Vranje.

Saopštenje Vodovoda

"Shodno informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, a tiču se kvaliteta i ispravnosti vode za piće, obaveštavamo naše sugrađane i korisnike javnog sistema vodosnabdevanja, da su stručne službe JP Vodovid Vranje hitno reagovale na terenu i izvršile potrebna uzorkovanja vode na nekoliko lokacija na samoj akumulaciji Prvonek.

Tom prilikom utvrđeno je da je stanje akumulacije potpuno normalno i očekivano za ovo doba godine. Parametar vode kao što je boja na površini jezera je posledica predhodnog kišnog perioda, pri čemu su bujični tokovi doneli zamućenje. Zbog velike količine vode u jezeru, taloženje nanosa i izbistrenje vode se odvija sporo, što je normalna pojava za akumulaciju ovog tipa. U svom eksploatacionom veku, ovakva pojava je registrovana svaki put posle obilnog kišnog perioda.

Što se tiče kvaliteta vode za piće, laboratorija u postrojenju za preradu pitke vode kontinuirano u toku 24 sata vrši ispitivanje sirove i prerađene vode koja se distribuira građanima. Svi rezultati analiza uključujući i poslednjih 48 sata ukazuju da nema promene u kvalitetu vode za piće i da su ispitivani parametri usaglašeni za zahtevima propisanim u: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće „ Sl list SRJ‟, br.42/99, 44/99 i „Sl glasnik RS‟, br.28/19.

Ističemo da je voda za piće iz javnog sistema vodosnabdevanja potpuno ispravna i da nema razloga za zabrinutost", piše u saopštenju Vodovoda.

Najnovije vesti