Skupština Vranja u utorak o dva budžeta

O dva budžeta, rebalnsu aktuelnog za 2019. kao i predlogu budžeta grada Vranja za 2020, raspravljaće se na sednici gradskog parlamenta u utorak 17. decembra.

Osim ove dve, po svemu najvažnije tačke, na dnevnom redu naći će se Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, te Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Odbornici će nakon rasprave glasati i o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava.

Reč je o 39. sednici Skupštine grada Vranja koja će početi u 9 časova.

Najnovije vesti