Skupština usvojila izveštaje o izvršenju budžeta

Na sednici Skupštine grada Vranja u četvrtak, odbornici su većinom glasova usvojili šestomesečni i devetomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta grada Vranja za 2018. godinu.

U šestomesečnom periodu ostvarenje budžeta iznosilo je više od 1,2 milijarde dinara, odnosno 42,25 odsto od ukupno planiranih sredstava, čulo se na sednici.

- To u odnosu na šestomesečni normativ zahvata 84 odsto od šestomesečnog plana.

Ako se posmatra devetomesečni period, ukupno ostvarenje budžeta bilo je 2,113 milijarde, što je 68,3 odsto od planiranih sredstava, a u odnosu na noramtiv za devetomesečni period (75 procenata) ukupno ostvarenje budžeta je 91 procenat - objasnio je većnik za budžet i finasnije Bojan Kostić, uz napomenu da se do kraja godine, sa prihodima koje grad ima, očekuje ostvarenje budžeta na nivou 95-96 odsto.

- Ukoliko bude nekih vanrednih transfera, može se očekivati da ćemo ostvariti i preko 100 odsto – kazao je Kostić.

U prvom delu skupštinske sednice usvojen je Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vranja za 2018. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je gradski većnik Nenad Mladenović, ističući da se teritorija grada Vranja prostire na 86.000 hektara, od čega su 32.478 ektara pod šumama, a da poljoprivredno zemljište obuhvata površinu od 44.685 hektara.

- U svrhu ispitivanja plodnosti zemljišta, putem podsticaja preko stručnih savetodavnih službi, biće angažovana sredstva agrarnog budžeta Republike Srbije, a rezultati ispitivanja biće korišćeni za pravilnu primenu mineralnih i organskih đubriva.

U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije, urađena je i posebna Odluka o zaštiti, kojom su propisane protiverozne mere - naglasio je Mladenović.

Uvojen je i Predlog odluke o usvajanju Plana generalne regulacije u naselju Donji Asambair 2 i Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Vranja neposrednom pogodbom.

Većinom glasova prihvaćen je i Predlog odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade, kao i Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja.

Odbornici su usvojili Predloge rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu javnog građevinskog zemljišta u svojini grada Vranja, sa pojedinih katastarskih parcela, radi ispravke granica susedne katastarske parcele, a prihvaćen je i zaključak Gradskog veća , u vezi zahteva JP Vodovod za rešavanje problema priključenja na gradsku vodovodnu mrežu stambenog bjekta u Ulici Petra Lekovića bb-neselje ,,Čerenac“.

Takođe, odbornici su na sednici razrešili dužnosti Danijelu Stojmenović Trajković, direktorku Regionalnog centra za talente i za vršioca dužnosti imenovali Jasminu Veljković, profesorku razredne nastave.

Najnovije vesti