Skupština: Usvojena odluka o završnom računu budžeta

Na sednici Skupštine grada Vranja u četvrtak odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinu.

Detalje iz odluke obrazložio je Bojan Kostić, gradski većnik za finansije.

- U prethodnoj godini u budžetu grada ostvareni su prihodi u visini od 2,8 milijarde dinara, od čega je 245,7 miliona preneto iz prethodne godine.

Ukupno izvršeni tekući rashodi iznose 2,64 milijarde dinara.

Nakon sprovedenog obračuna krajnjeg rezultata ostvaren je suficit u budžetu u iznosu od 95,4 miliona dinara - rekao je Kostić.

Izvršenje budžeta u 2020. godini u odnosu na planirana sredstva, dodao je, iznosi 98 odsto.

- U prethodnoj godini od republike smo dobili sredstva u iznosu od 230 miliona dinara, koja su između ostalog bila usmerena na rekonstrukciju bolnice, Narodnog muzeja, potrebe PU Naše dete.

Za realizaciju kapitalnih investicija u prošloj godini utrošena su sredstva od 525,7 miliona dinara.

Najviše sredstava izdvojeno je za saobraćajnu infrastrukturu u iznosu od 267,9 miliona dinara.

Za realizaciju projekata iz oblasti komunalne delatnosti opredeljena su sredstva u visini od 254,2 milina dinara.

Zbog pandemije izazavane koronavirusom iz budžeta grada izdvojena su sredstva u visini od 136,9 miliona dinara za oblast zdravstvene zaštite, od čega je 25,6 miliona izdvojeno za finansiranje lekara i medicinskih sestara angažovanih po ugovoru sa gradom - rekao je Kostić.

U nastavku sednice, usvojena je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Trg 7. septembar, Otona Župančića, Kozaračke, Zelengorske i 27. marta.

Odbornici su prihvatili Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2021. godinu i Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u ovoj godini.

Usvojena su i Rešenja o otuđenju, uz naknadu u novcu, neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela.

Gradski parlament usvojio je i Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Vranja u stalnom sastavu, kao i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova pojedinih školskih odbora.

Najnovije vesti