Skupština odlučila: Reorganizuje se Gradska uprava zbog ušteda

U radnom delu Skupštine grada Vranja u utorak je usvojen Predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja.

Obrazlažući odluku Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave, naznačio je da su "razlozi za donošenje realizacija aktivnosti koje imaju za cilj efikasno korišćenje energije i energenata, kao i unapređenje energetske efikasnosti".

"U skladu s tim formira se Služba za energetski menadžement i energetsku efikasnost, nova organizaciona jedinica Gradske uprave.

Poslovi ove službe odnosiće se između ostalog na prikupljanje i analizu podatka o načinu korišćenja i količini upotrebljene energije i energenata, predlaganje mera koje doprinose efikasnom korišćenju energije, popunjavanju postojećih baza podataka iz oblasti energetskog menadžmenta i potrošnje energije.

Takođe i na pripremu programa energetske efikasnosti, planova ergetske efikasnosti na lokalnom nivou, kao i sprovođenju energetskih pregleda objekata u nadležnosti grada.

Kadrovi za ovu službu biće obezbeđeni reorganizacijom i preraspoređivanjem zaposlenih u Gradskoj upravi", objasnio je Aritonović.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu, kao i Predlog Rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog zemljišta u javnoj svojini sa pojedinih katastarskih parcela.

Sednica Skupštine završena je usvajanjem Predloga rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim školama na području grada Vranja.

Najnovije vesti