Skupština o UPPR-u za Simpo: Još 156 miliona duga konvertovano u akcije (VIDEO)

U obrazloženju Predloga odluke o davanju saglasnosti skupštine grada na Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) kompanije Simpo AD, gradski javni pravobranilac Đurđica Đorđević kazala je da se odluka sastoji od pet odredbi.

Jedna od njih, između ostalog, predviđa da se dospela, a nenaplaćena potraživanja Grada Vranja prema Simpu sa pripadajućom kamatom (po osnovu tzv. ustupljenih javnih prihoda), zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, u ukupnom iznosu od 155,7 miliona dinara konvertuju u udeo lokalne samouprave u kapitalu vranjske kompanije.

Po ovom predlogu, javni pravobranilac bi zastupao lokalnu samoupravu u stečajnom postupku nad Simpom pred Privrednim sudom u Leskovcu i tamo prihvatio UPPR, u skladu sa prethodnim stavovima ove odluke.

Ovim predlogom odluke data je i saglasnost lokalnim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Vranje da u svojim potraživanjima ka Simpu postupe na isti način, pozivajući sa na odredbe Zakona o privatizaciji (član 77, stav 2) kojim je regulisano da su državni poverioci u obavezi da konvertuju potraživanja u kapital, ukoliko je Vlada Srbije donela odluku u konverziji (a donela je takav zaključak19. aprila ove godine).

Šef odborničke grupe SNS Goran Nikolić rekao je da vladajuća koalicija na lokalu podržava ovaj predlog odluke, uz napomenu da je odluka o podršci za UPPR bila "neminovna".

On je ukazao na vrlo "odgovorno i domaćinsko poslovanje rukovodstva Simpa u poslednjih nekoliko godina", u periodu od januara 2015. do juna 2018. godine.

- Samo iz tekućeg poslovanja je po osnovu starih obaveza plaćeno preko 4,5 milijarde dinara ili oko 37 miliona evra.

Po osnovu poreza i doprinosa plaćeno je preko 400 miliona dinara, za carinu i PDV 450 miliona i lokalnoj poreskoj administraciji 177 miliona dinara.

Po osnovu starih kredita, u periodu 2002-2012. preko 2 milijarde dinara je vraćeno, a po osnovu neisplaćenih zarada oko milijardu dinara, od čega 739 miliona za zaostale zarade, a po osnovu tužbi i sudskih troškova oko 196 miliona - rekao je Nikolić.

Uz pomoć UPPR-a, očekuje Nikolić, Simpo bi trebao da se oslobodi finansijskog balasta u potpunosti i "krene da posluje od nule".

- Zato smatram da ovu tačku treba podržati bez dileme - rekao je Nikolić.

Odbornik opozicionog DS-a Perica Janković podsetio je da je Grad Vranje 2015. godine konvertovao 2,2 milijarde duga Simpa u akcije lokalne zajednice prema kompaniji.

- Sada opet konvertujemo još 155 miliona - začudio se Janković i upitao da li to znači i da se otpisuju sva potraživanja javnih preduzeća prema Simpu.

On je potencirao da nikome nije namera da u Simpu stave katanac na fabriku, ali da bi želeo da stvari budu precizne i jasne.

Odbornik Dušan Mladenović osporio je način na koji se od odbornika traži da glasaju o UPPR-u Simpa, jer mu "nije poznato da je ijedan odbornik dobio tekst tog Plana na uvid".

- Većina nas uopšte i ne zna o čemu treba da glasa, ova skupština je neozbiljna.

Nismo ni videli tekst UPPR-a, nema ga nigde na internetu, ni na sajtu Simpa.

Pitam odbornike kako mogu da glasaju za nešto što nisu ni videli - čudio se Mladenović.

Reagovao je šef odborničke grupe naprednjaka Nikolić, koji je ocenio da je "u najmanju ruku neozbiljno i neodgovorno ne podržati UPPR za Simpo i dovesti u pitanje egzistenciju radnika Simpa i njihovih porodica".

Manić: Simpo će plaćati poreze i doprinose na korist grada

Šef odborničke grupe Jedinstvene Srbije Dejan Manić rekao je da "niko nema pravo da uskrati radnicima Simpa pravo na rad".

- Ne mogu da razumem da neko izađe za govornicu i u negativnom kontekstu komentariše uspešnost menadžmenta Simpa, koji inače izuzetno uspešno vodi kompaniju.

Mi ovom odlukom dajemo mogućnost radnicima Simpa da u budućnosti nastave da rade u zdravoj kompaniji.

Samim tim će i grad imati korist od poreza i doprinosa, jer kompanija u fazi UPPRa-a mora da plaća poreze i doprinose.

Jedinstvena Srbija podržava ovaj predlog, a više je nego jasno da će i javna preduzeća doneti odluke o konverziji potraživanja na dobrobit radnika i kompanije Simpo - rekao je Manić.

Odbornik Dušan Mladenović odgovorio je da je njegov stav principijelan i da on neće glasati za UPPR jer ga, kao i većina odbornika nije ni video, i ne zna šta u njemu piše.

- Kao da je to državna tajna.

Pretpostavljam da je dobar dokument, ali dajte da ga odbornici prvo vide i pročitaju, pa da onda glasaju - rekao je Mladenović.

Odbornik i lider vranjskog DS Slobodan Stamenković kazao je da je u celoj priči u vezi sa konvertovanjem dugovanja prema SImpu, u pogledu budućnosti radnika kompanije i njihovih porodica "prvenstveno odgovoran menadžment kompanije, a ne odbornici".

- Potreban je ozbiljan skupštinski stav, kad se nešto dogovori, da se to poštuje.

Da li je ispoštovano ono što smo dogovorili 2015. kada su konvertovane 2,2 milijarde, mi to ne znamo.

Nemojmo da za nekoliko godina dođemo ponovo u ovakvu situaciju, jer stalno ulazimo u neke kompromise prema Simpu.

Ako se stvari ne poštuju, nemojmo da mi za nekoliko godina budemo mi odgovorni ako Simpo bude likvidiran i nekoliko hiljada radnika ostane bez posla - rekao je Stamenković.

Posle izlaganja Stamenkovića, raprava je zaključena, a skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti skupštine grada na UPPR kompanije Simpo AD.

Celokupnu raspravu možete pogledati u video snimku ispod teksta.

Najnovije vesti