Skupština grada o novom rebalansu budžeta u sredu

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu razmatraće odbornici Skupštine grada u sredu 9. novembra.

Takođe, odbornici će, između ostalog, razmatrati izveštaje o izvršenju budžeta grada Vranja za period od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra 2021. godine, kao i Predlog Odluke o izradi druge izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Vranja.

Na dnevnom redu biće i Predlog Odluke o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije grada Vranja, Predlog Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara grada Vranja, te Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite.

Takođe i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u javnoj svojini grada Vranja „Sportski objekti“, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Vranja, Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Vranje za 2021. godinu i Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu sa Finansijskim planom.

Odbornici će razmatrati Predlog Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Vranja, kao i Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Uprava Banje Vranjska Banja, čiji je osnivač grad Vranje, sa tekstom javnog oglasa.

Najnovije vesti