SKGO: Paket podrške za unapređenje rodne ravnopravnosti u Vranju

Prvi radni sastanak u okviru projekta Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou Stalne konferencije gradova i opština, koji se realizuje i na našem području, održan je u petak u Vranju.

Nataša Okilj, savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju SKGO rekla je ovom prilikom da se Grad Vranje prijavio i od Stalne konferencije gradova i opština dobio paket podrške.

"Paket podrške za unapređenje rodne ravnopravnosti i uvođenje rodno-odgovornog budžetiranja ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama da svoje postupanje usklade sa zakonodavnim i strateškim okvirom koji se odnosi na ravnopravnost polova i podjednako učešće muškaraca i žena u procesima odlučivanja.

Brojnim zakonima kao što su Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i drugi ustanovljavaju se obaveze koje se odnose na razvoj aktivne politike jednakih mogućnosti u svim oblastima društvenog života.

Ovaj paket podrške pripremljen je tako da jedinicama lokalne samouprave pruži podršku u ispunjavanju zakonskih obaveza,'' istakla je Nataša Okilj.

A, najvažnije aktivnosti u okviru realizacije ovog projekta su izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, podrška za izradu Plana upravljanja rizicima, kao i obuka i održavanje individualnih konsultacija sa zaduženim akterima, odnosno pružanje podrške radnoj grupi sačinjenoj od direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u procesu izrade rodno odgovornog budžeta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici različitih institucija, indirektni i direktni budžetski korisnici, kao i predstavnici lokane samouprave Vranje, odnosno Skupštine grada i NVO sektora.

Najnovije vesti