Seme inkluzije - novi projekat prekogranične saradnje Srbije i Makedonije

Vranje - Seme inkluzije – socijalna preduzeća za ekonomski razvoj i socijalnu inkluziju novi je projekat koji je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Severne Makedonije, finansiran od Evropske unije, kroz Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija Republike Srbije.

"S ciljem osnaživanja socijalnih preduzeća, koja su okrenuta poboljšanju života osetljivih, teže zapošljivih grupa, koja primenjuju ekološki osvešćene i održive prakse i neguju solidarnost, Trag fondacija, u saradnji sa udruženjem Optimist iz Bosilegrada i udruženjem ARNO iz Skoplja, organizuje Akademiju socijalne ekonomije, usmerenu na pružanje podrške ovakvim preduzećima u Srbiji i Severnoj Makedoniji.

Pružanje podrške će biti kroz obuke, mentorstva, finansijsku podršku, obezbeđivanje neophodne opreme ili usluga, kao i umrežavanjem, istovremeno otvarajući prostor za prekograničnu saradnju između dve zemlje", navode organizatori.

Konkurs će biti otvoren do 30. septembra, a za učešće se mogu prijaviti socijalna preduzeća i oni koji to žele da postanu, bilo da su registrovani ili u procesu osnivanja.

"Konkurs je namenjen pojedincima i grupama koje nemaju pravni status ili su u osnivanju, kao i pravnim i fizičkim licima koja su registrovana za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, društvima sa ograničenom odgovornošću, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, (socijalnim) zadrugama, fondacijama, zadužbinama, udruženjima građana sa registrovanom privrednom delatnošću, licenciranim pružaocima socijalnih usluga, preduzetnicima, zanatlijama i slično", dodaje se u saopštenju.

Uslov za prijavu je da kandidati posluju u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu u Srbiji i Skopskom i Severoistočnom regionu u Severnoj Makedoniji.

Odabrani učesnici će u periodu od šest meseci raditi sa timom eksperata na unapređenju svog poslovanja i društvene misije, kao i na planovima za dalji razvoj, kako bi nastavili da jačaju svoj pozitivan uticaj u zajednicama u kojima deluju.

"U tom periodu, oni će imati priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama, rade sa mentorima, kao i da ostvare nove kontakte, razmene ideje i razvijaju mogućnosti koje su prepoznate kao važne za njihov dalji razvoj", zaključuje se u saopštenju.

Najnovije vesti