Sedam turskih državljana radili na crno na izgradnji stanova u Vranju

Inspektori rada Ministarstva za rada su tokom 55 kontrola u petak našli "radnike na crno" na gradilištima stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu

Iz Ministarstva rada saopšteno je da je nadzor obavljen "kako bi se utvrdilo da li se tokom vrućine poslodavci pridržavaju pravila i radnicima omogućavaju smenski rad i česte pauze".

- Nadzorima su obuhvaćena 202 lica zatečena na radu, od kojih su 20 lica na radu "na crno", od kojih su sedam državljani Turske, zatečeni u Vranju.

Za šest državljana Turske koji su zatečeni na gradilištu u Kragujevcu nisu predate na uvid radne dozvole, iako su ta lica izjavila da ih imaju - navodi se u saopštenju.

Na osnovu propisa o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu doneto je devet rešenja s nalozima za otklanjanje nedostataka i sedam rešenja o zabrani rada.

U oblasti radnih odnosa doneto je pet "naloga na zapisnike" i podneto 12 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih pet u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sedam u oblasti radnih odnosa.

U Sremskoj Mitrovici je izvršeno osam nadzora, kojima je obuhvaćeno 26 radnika, od kojih pet "na crno".

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je doneto jedno rešenje sa naloženim merama za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i jedno rešenje o zabrani rada.

Zahteva je podneto pet, od kojih su dva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i tri u oblasti radnih odnosa.

Ministar Zoran Đorđević naložio je Inspekciji rada da nastavi vanredni nadzor da bi se "briga o zdravlju zaposlenih podigla na najveći mogući nivo" i omogućio rad u skladu sa zakonom, piše u saopštenju.

Najnovije vesti