Sastanak OCD i dva gradska tela za rodnu ravnopravnost u četvrtak u Vranju

Sastanak civilnog sektora, članica i članova dva važna gradska tela za rodnu ravnopravnost Saveta za rodnu ravnopravnost i Komisije za rodnu ravnopravnost - biće održan u četvrtak 19. oktobra u 13 časova, u zgradi Gradske uprave grada Vranja (sala u hodniku skupštinske službe i Policijske uprave na drugom spratu).

Radni sastanak inicirao je Odbora za ljudska prava Vranje (HRCVR) - SOS telefona Vranje za žene i SOS Kutak za devojke u okviru aktivnosti Mreže Žene Protiv Nasilja (MŽPN).

"Sastanak se organizuje u okviru procesa pripreme rodno odgovornog budžetiranja (ROB) grada Vranja za 2024. godinu, koji je uveliko u toku, a sa ciljem zajedničkog doprinosa ovom procesu i unapređenju bezbednosti i zaštite žena i devojčica od rodnog nasilja u našem gradu Vranju i kreiranja akcionih planova grada Vranja.

Na osnovu akcionih planova, ukoliko Savet i Komisija za RR podrže ova dva Programa za žene i devojke, grad Vranje može u budućem periodu da obezbedi kontinuirani rad na dobrobit mnogih građanki Vranja.

ROB nam omogućava da osiguramo da žene i muškarci imaju jednak pristup resursima, da ravnopravno o njima odlučuju, kao i da imaju jednake koristi od upotrebe tih resursa", navode iz Odbora za ljudska prava u Vranju.

U tekstu saopštenja dodaje se da je ova inicijativa "ključna za održivi razvoj u našoj lokalnoj zajednici i za dalji napredak politike rodne ravnopravnosti".

"U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, rodno odgovorno budžetiranje predstavlja obavezu za sve budžetske korisnike na svim nivoima uključujući i lokalnu samoupravu.

Primena ROB-a na lokalnom nivou ima i posebno značenje pošto su lokalne samouprave najbliže građanima i građankama i njihovim potrebama", navodi se.

U decembru 2015. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu kojim se uvodi obaveza rodno odgovornog budžetiranja (ROB-a).

Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu iz decembra 2016. godine uvodena je obaveza izveštavanja po programskim smernicama.

Svi budžetski korisnici su morali da u potpunosti ROB primene najkasnije do 2020. godine, a rok je bio produdžen do 1. januara 2024.

"Najveća promena je u tome što budžetiranje više nije isključivo obaveza osoba zaduženih za finansije, nego je neophodno da se donosioci odluka, sektorski stručnjaci i izvršioci aktivno uključe u planiranje, implementaciju, praćenje i izveštavanje o budžetu.

Zbog toga smo sazvali ovaj sastanak u ovoj prvoj fazi procesa ROB, jer u fokusu Saveta i Komisije za RR, je rodna ravnopravnost, pa samim tim svi članovi ova dva gradska tela su direktno nadležna za razmatranje i preporuke po pitanju položaja, zaštite i unapređenje bezbednosti i kvaliteta života žena i devojčica u našem gradu", dodaje se u tekstu saopštenja.

U okviru HRCVR postoje i neprekidno rade dva Programa koja su direktno posvećena ženama i devojčicama: SOS telefon Vranje za žene sa iskustvom porodično-partnerskog rodno zasnovanog nasilja (neprekidno radi 21 godinu) i SOS Kutak za devojke Vranje (neprekidno radi 7 godina).

Ovaj Program je osvojio svetsku nagraduSa i Za Devojke (WFG) 2019.

Proglašen je najuspešnijim projektom na svetu u oblasti prevencija rodnog nasilja nad devojčicama.

"Smatramo da je ovaj uspeh istovremeno i ponos grada Vranja.

Ovo su Programi koji se ne realizuju pet-šest meseci.

Već su po interesovanju devojčica i žena, prerasli u kontinuirane programe.

A, rodno odgovorno budžetiranje je prava prilika da i dalje nastave uspešan rad i postojanje", navodi se na kraju saopštenja.

Najnovije vesti