RENOVIRA SE zgrada Urbanizma

Gradska uprava grada Vranja, u postupku javne nabavke za radove male vrednosti, objavila je poziv za podnošenje ponuda za renoviranje upravne zgrade JP Zavod za urbanizam.

Projakat tzv. „investicionog održavanja“ ili renoviranja urađen je na osnovu uočenih elemenata konstrukcije koji su izvedeni i postojećeg Glavnog projekta i predviđa zamenu kompletne fasadne stolarije novom od PVC-a. Osim ulaznih vrata, koja će biti od AL-profila sa termoprekidom, biće izrađena „demit“ fasada, pregrađeni muški i ženski toaleti, zamenjeni oluci, a enterijet će biti kompletno okrečen. Očekuje se da renoviranje, od mometa ulaska izvođača radova, traje oko 45 dana.

Reč je o zgradi koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 5090, Katastarske opštine Vranje 1 i u vlasništvu je grada Vranja.

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Ponuda se može podneti neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom ili lično najkasnije do 7. marta.

Javni postupak otvaranja blagovremeno prikupljenih ponuda sprovešće ovlašćeni predstavnik naručioca istog dana od 10.20 časova.

Sedmi mart je i okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora.

Zgrada Urbanizma u Vranju izgrađena je 1930. godine. Objekat je projektovan i izveden kao zidana konstrukcija, spratnosti Po+P+2. Međuspratna konstrukcija iznad podruma, prizemlja i spratova je „avramenko“. Svi zidovi su zidani od pune opeke u produžnom malteru međusobno povezani horizontalnim i vertikalnim AB serklažima. Krovna konstrukcija je drvena, a pokrivač je falcovani crep.

- Kako je objekat građen još pre drugog svetskog rata, fasadna stolarija je prilično dotrajala i ne dihtuje dobro. Takođe zbog nepostojanja termoizolacije fasadnih zidova utrošak energije za zagrevanje i hlađenje prostorija je jako veliki – neki su od motiva investitora za renoviranje

Posle drugog svetskog rata, Zavod za urbanizam radio je pri opštini. Sedamdesetih prerasta u Direkciju za urbanizam i komunalnu izgradnju opštine Vranje, a kasnije u opštinski Komitet za komunalne, stambene, urbanističke i imovinske poslove. Juna 1988. godine opština Vranje osniva Društveno preduzeće Zavod za urbanizam. Godine 1998, Odlukom opštine Zavod za urbanizam Vranje postaje Javno preduzeće Zavod za urbanizam.

Zavod za urbanizam je osnovan za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova kao i za vršenje nadzora i tehničkih prijema.

Najnovije vesti