Rekonstrukcija vrtića Dečja radost od ponedeljka

Rekonstrukcija vrtića Dečja radost u Vranju počeće u ponedeljak rečeno je na sastanku delegacije Predškolske ustanove Naše dete, roditelja i gradonačelnika Vranja

Rok za završetak radova je 120 kalendarskih dana.

"Insisistiraću na poštovanju predviđenog roka i očekujem da obnova vrtića bude završena do kraja aprila”, naglasio je gradonačelnik Slobodan Milenković.

Sa pripremljenom projektno tehničkom dokumentacijom za ovaj projekat Grad Vranje konkurisao je kod Ministarstva rudarstva i energetike.

"Od 120 gradova i opština u Srbiji odabrano je 12, među kojima je i naš grad, što je veliki uspeh.

Za ovaj projekat dobili smo 20 miliona dinara.

Ukupna vrednost je oko 28 miliona dinara, a razlika se finansira iz lokalnog budžeta.

To je bilo u martu, a ugovor sa Ministarstvom potpisan je sredinom maja", rekao je Milenković prilikom objašnjavanja kompletne procedure koju je bilo neophodno sprovesti pre početka radova na rekonstrukciji vrtića.

On je dodao da se "krenulo sa pripremom konkursne dokumenatacije i nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva, raspisan je tender, koji je trajao 45 dana".

"Na tender se javilo 6 firmi i sve su dale vrednost iznad procenjene.

Uz saglasnost Ministarstva vrednost je povećana i izabran je izvođač radova.

Ugovor sa izvođačem potpisan je 17. novembra ove godine.

To je procedura, koja je morala da se ispoštuje i nije postojala mogućnost da se taj proces ubrza.

Radi o izuzetno važnom objektu čija je rekonstrukcija potrebna i da ova šansa ne sme da se propusti", kazao je Milenković.

Danijela Bandović, rukovodilac Službe za energetski menadžment i energetsku efikasnost, navela je vrstu građevinskih radova koji će biti izvedeni na vrtiću "Dečja radost" u okviru planirane rekonstrukcije.

"Svi predviđeni radovi usmereni su na poboljšanje energetske efikasnosti objekta.

Planirana je zamena kompletne stolarije, izolacija spoljašnjih zidova i tavanice, kompletna rekonstrukcija krova, zamena energenta koja će omogućiti uvid u stvarnu potrošnju energije, kao i nova gromobranska instalacija.

Direktorka PU Naše dete Vesna Džikić govorila je o organizaciji rada ističući da je Predškolska ustanova vodila računa da obezbedi adekvatan prostor za boravak dece i nesmetano obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.

"Deca iz vrtića Dečja radost biće prebačena u vrtiće Neven, Zvončica i Pčelica.

U svakom od ovih vrtića obezbeđene su po dve prostorije za boravak dece, koja ostaju u svojim grupama sa svojim matičnim vaspitačima.

Prostorije OŠ Dositej Obradović koristiće samo deca koja pohađaju poludnevni boravak i Klub za rani rast i razvoj", rekla je Džikić.

Najnovije vesti