Rebić: Za širenje dezinformacija na društvenim mrežama do tri godine zatvora

U kojim slučajevima i kakvim konkretno merama će policija intervenisati zbog kršenja odredbi ponašanja predviđenih vanrednim stanjem?

- Policijski službenici će vršiti nadzor nad sprovođenjem naredbe ministra zdravlja o ograničenju javnog okupljanja u zatvorenom prostoru uz učešće do 50 ljudi i u slučaju kršenja navedene naredbe će izdavati hitna upozorenja i naređenja za razilazak prekobrojnog broja okupljenih, kao i obaveštavanje nadležnog javnog tužioca radi preduzimanja mera iz njegove nadležnosti i postupanja u skladu sa njegovim nalozima.

Pored toga, policijski službenici su započeli i vršenje nadzora nad poštovanjem sprovođenja mera koje su licima određena od strane nadležnih sanitarnih inspektora i zdravstvenih ustanova o boravku – izolaciji u kućnim uslovima, i to vršenjem odgovarajućih provera na adresi određenoj za sprovođenje mere.

O nepoštovanju navedenih mera, policijski službenici će takođe hitno obaveštavati nadležnog javnog tužioca i nadležnog sanitarnog inspektora i postupati u skladu sa njihovim nalozima, odnosno donetim rešenjima.

Da li je do ovog momenta bilo intervencija?

- Do sada, policijski službenici su ukupno u dva slučaja, u ugostiteljskim objektima u Prijepolju i u Pančevu, izrekli upozorenja organizatorima okupljanja zbog toga što je broj okupljenih bio veći od predviđenog broja ljudi. U Pančevu, uz konsultacije sa nadležnim tužilaštvom, podneta je krivična prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, dok se nadležni sanitarni inspektor izjasnio da nema elemenata za postupanje sanitarne inspekcije.

Pored toga, u postupku nadzora nad sprovođenjem mera izolacije u kućnim uslovima, policijski službenici su ukupno u tri slučaja utvrdili da su lica kojima je određena navedena mera prekršila zabranu kretanja, o čemu su hitno obavešteni nadležno tužilaštvo i sanitarna inspekcija.

Protiv dva lica u Aleksandrovcu i Varvarinu, su po nalogu nadležnog javnog tužilaštva, podnete krivične prijave zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nepostupanje po zdravstvnim propisima za vreme epidemije. Takođe, policijski službenici su u konsultaciji sa nadležnim tužilaštvom jednom licu u Užicu izrekli upozorenje.

Ko mora u karantin, kada uđe u našu zemlju?

- Odlukom Vlade predviđeno je da se državljani Srbije, kao i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak i stalno nastanjenje u Srbiji, upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana ukoliko dolaze iz Švajcarske, Italije, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske , Austrije, Slovenije i Grčke. U slučaju državljana Srbije koji dolaze iz drugih država, kao i u slučajevima diplomatskog osoblja i članovi njihovih porodica ma iz koje zemlje da dolaze u Srbiju, određuje se mera izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana. Meru stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana i izolaciju u trajanju od 28 dana određuju sanitarni inspektori na graničnim prelazima i prilikom izricanja ovih mera do sada nije bilo slučajeva negodovanja građana.

Koje kazne su predviđene za nepoštovanje karantina?

- Kazne za nepoštovanje mere izolacije regulisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i za njegovo kršenje zaprećena je novčana kazna do 150.000 dinara. Protiv osobe koja se nije pridržavala rešenja o samoizolaciji može podneti krivična prijava i pokrenuti postupak.

Da li će i na koji način policija reagovati na širenje dezinformacija i panike putem društvenih mreža? Kojim merama je predviđeno sankcionisanje takvog ponašanja?

- Krivični zakon Srbije predviđa da osoba koja “iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira može biti kažnjena zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”

Za sada su bila tri slučaja izazivanja panike, jedan slučaj putem društvene mreže tviter, kada je podeljen audio zapis o lažnim informacijama da u Srbiji postoje smrtni slučajevi od korona virusa, drugi slučaj lažnog iskaza gde je osoba dala lažni iskaz lekaru da sumnja na korona virus jer je nedavno doputovala iz Italije, ali je policija proverama utvrdila da se radi o lažnom iskazu i treći slučaj kada je osoba lažno izjavila da je boravila u društvu sa licima obolelim od virusa, što je izazvalo strah i paniku među zaposlenima u firmi.

Takođe, imamo za sada dve krivične prijave za slučajeve nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije gde je utvrđeno da su osobe prekršile izrečenu meru izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana.

Policijski službenici će svakodnevno, u koordinaciji sa sanitarnim inspektorima, preduzimati policijske mere i ovlašćenja radi doprinosa sveobuhvatnom odgovoru države u borbi protiv virusa.

Šta znači policijski čas praktično za građane Srbije?

- Razmatra se uvođenje mere zabrane napuštanja mesta stanovanja i kretanja na javnom mestu prvenstveno za osobe starije od 65 godina tokom 24 sata, ali i za sva ostala lica (osim određenih kategorija zaposlenih u državnim i drugim organima, određenim ustanovama, javnim i komunalnim preduzećima) u toku noći, u periodu od 20 časova do 6 časova ujutru čime bi se sprečilo prenošenje zaraznih bolesti uz efikasno korišćenje raspoloživih resursa.

Koje su zaprećene sankcije za nepoštovanje policijskog časa i na koje sve načine će se proveravati da li se ova mera poštuje?

- Kršenje mere zabrane i ograničenja kretanja predstavlja krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije za koje je zaprećana novčana kazna ili zatvor do tri godine. Policija će prisustvom na ulicama i kroz patrolnu delatnost proveravati da li se ova mera poštuje.

Intervju je objavljen na www.objektiv.rs

Najnovije vesti