Raspored za podelu penzionerskih kartica u mesnim kancelarijama

Na osnovu sporazuma Gradske uprave i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijala u Vranju, u seoskim mesnim kancelarijama na teritoriji grada Vranja biće nastavljena podela penzionerskih kartica.

Prema planu, podela kartica će biti realizovana u mesnim kancelarijama (MK) po spisku koji sledi.

M.K.Barelić (Barbarušince, Viševce, Koćura, Srednji Del, Stara Brezovica, Nova Brezovica, Gornje Punuševce) -16.11.2018 god. od 9-11h,

M.K.Ćukovac (Dulan) -16.11.2018god. od 12-14h ,

M.K. Buštranje (Buljesovce, Rusce, Gornje Žapsko) –26.11.2018.god. od 10-12h,

M.K. Korbevac (Panevlje, Prevalac, Sebevranje, Klisurica, Lipovac) - 20.11.2018.god. od 10-12h,

M.K. Kriva Feja (Nesvrta) -21.11.2018.god. od 10-12h,

M.K. Donje Trebešinje (Gornje Trebešinje, Nastavce, Donja Otulja, Gornja Otulja, Preobraženje) –22.11.2018.god. od 10-12h

Kao dokaz da su penzioneri, stariji građani u Srbiji više neće morati da prilažu penzioni ček, već tu funkciju preuzimaju penzionerske kartice. Kartice izrađuje PIO fond i besplatne su, a sadrže samo ime i prezime korisnika, identifikacioni broj, te filijalu gde prima penziju. Inicijativu za izradu kartice pokrenulo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.

Najnovije vesti