Raspisan konkurs za projekte društvenog i humanitarnog karaktera

Gradsko veće Vranja raspisalo je javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa u 2020. godini.

Kako je saopšteno preko zvaničnog portala grada Vranja da bi podneli prijavu udruženja moraju biti osnovana u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja; da su registrovana za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera; programi i projekti moraju se realizovati na teritoriji grada Vranja, a pravo konkurisanja imaće i zavičajna udruženja i udruženja koja zastupaju interesa Grada Vranja u Republici Srbiji.

Da bi imali pravo učešće na konkursu udruženja moraju imati i usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i projekte koji su od javnog interesa, a da delovanje udruženja-kandidata ne sme biti političke prirode.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 14 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 20. januarom.

Period za realizaciju projekta je do 15. decembar ove godine.

Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno prati javne potrebe.

PRIJAVE

Prijave na konkurs uz prateću dokumentaciju, u 3 (tri) primaraka, u zatvorenoj koverti podnose se lično ili putem pošte na adresu Grad Vranje, Gradsko veće, sa naznakom "Кomisiji za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2020. godinu", Ulica Кralja Milana broj 1, 17500 Vranje.

Najnovije vesti

Foto ilustracija MUP Predato 78.000 komada oružja »

Vranje - Građani Srbije nelegalno oružje mogu predati još u sredu i četvrtak 7. i 8. juna bez krivičnih posledica, saopš...