Raspisan konkurs za program Moja prva plata za 2021'

Vranje - Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata" rapisala je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), na osnovu Uredbe o programu u koji će biti uključeno 10.000 mladih do navršenih 30 godina života.

Javni poziv podsticanja zapošljavanja mladih biće sporoveden u četiri faze, u periodu od 20. avgusta do 15. decembra.

Tokom prve faze, od 20. avgusta do 20. septembra, prijavljivaće se zainteresovani poslodavci preko sajta www.mojaprvaplata.gov.rs, a zatim u drugoj fazi od 1. oktobra do 31. oktobra prijave će na isti način slati nezaposleni mladi ljudi.

Tokom treće faze poslodavci će birati kandidate, a konačan izbor za poslodavce iz privatnog sektora planiran je u periodu od 1. do 15. novembra, dok će poslodavci iz javnog sektora konačan izbor kandidate obaviti u periodu od 16. do 30. novembra, saopšteno je iz NSZ.

Iz Službe zapošljavanja navode da će u roku od petnaest dana od dana završetka izbora kandidata biti formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

"Tokom četvrte faze realizacije programa uslediće potpisivanje trojnog ugovora između NSZ-a, poslodavca i izabranog kandidata, a početak sprovođenja programa "Moja prva plata" počeće u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima", navodi se.

Uslovi su da da kandidati nemaju radno iskustvo, odnosno da imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih u trenutku zaključivanja ugovora.

"Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od devet meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa, napominju iz NSZ.

Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa NSZ će isplaćivati mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem i uplaćivati doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Najnovije vesti