Raspisan konkurs za dodelu Nagrade Sveti Sava u Vranju

Organizacioni odbor manifestacije Svetosavska nedelja 2023 u Vranju, doneo je Odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrade Sveti Sava za tekuću godinu.

Kako je saopšteno, dobitnici nagrade mogu biti obrazovno-vaspitne ustanove, pojedinci koji se bave obrazovno-vaspitnim radom u školi i predškolskoj ustanovi, kao i učenici osnovnih i srednjih škola i studenti, pod uslovima propisanim Odlukom o dodeljivanju nagrade.

"Pravo predlaganja kandidata za Nagradu Sveti Sava imaju sva pravna i fizička lica i može se predložiti samo po jedna ustanova, pojedinac, učenik ili student.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi i sa potrebnim dokazima (fotokopije dokumenata), sa potpunim obrazloženjem, tako da Komisija ima dovoljno elemenata za ocenu predloženih kandidata", saopšteno je.

Predlozi se dostavljaju Komisiji za utvrđivanje predloga za dodelu Nagrade Sveti Sava, Odeljenju za društvene delatnosti - Odseku za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje grada Vranja, na adresu ul. Heroja sa Košara bb.

Rok za dostavu predloga je do 15. januara 2023. godine.

Najnovije vesti