Radi se plan za krizne situacije migranata

U okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, u Vranju je održan sastanak stručnog tima koji će učestvovati na izradi plana za krizne situacije za zdravlje migranata i izbeglica za grad Vranje.

Aktivnosti će konkretno obuhvatiti izradu, sprovođenje, simulaciju, praćenje i redovno ažuriranje plana za krizne i vanredne okolnosti zasnovanih na potencijalnim rizicima.

Pored predstavnika rukovodstva Grada, lokalnog stručnog tima, sastanku su prisustovali i predstavnici implementacionih agencija koji sprovode aktivnosti u Srbiji, kao i dr Rita Sa Machado, konsultantkinja Svetske zdravstvene organizacije, koja će preneti međunarodna iskustva i postignuća na pomenutu temu.

Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama.

Od 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil.

Takođe, donirala je hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.

Najnovije vesti