Prventivne mere zaštite od eventualnih poplava

Lokalna samouprava Vranja preduzela je preventivne mera i radove na rečnim vodotokovima "s ciljem zaštite od štetnog dejstva vode i sprečavanja nastanka eventualnih posledica", saopšteno je iz Gradske uprave.

U toku su radovi na čišćenju Sobinskog potoka (1.200 m2) koji se uliva u Sobinsku reku, kao i regulisanju propusta u Gazda Mladenovoj ulici.

Planirano je izvođenje radova na još petnaest lokacija na teritoriji grada Vranja, delom u gradskim, a delom u seoskim naseljima.

Vrednost planiranih radova je nešto manje od 2,1 milion dinara bez PDV-a.

Za ovaj posao rapisana je javna nabavka i zaključen okvirni sporazum u trajanju od godinu dana.

Najnovije vesti