Promovisana knjiga Miloša Kovića: Od izdaje saveznika do velike pobede srpske vojske FOTO

U prepunoj sali Pozorišta Bora Stanković u Vranju promovisana je knjiga i održano predavanje o temi "Jedini put. Sile Antante i odbrana Srbije 1915. godine" prof. dr Miloša Kovića.

U sklopu večeri u organizaciji Okružnog odbora Vranje - Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije, prof. Ković (inače vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu) govorio je o ratnoj 1915. godini, o politici saveznika prema Kraljevini Srbiji tokom Velikog rata i o slavnoj pobedi srpske vojske 1918. godine.

U osvrtu na rad Udruženja potomaka ratnika u Pčinjskom okrugu i istakao važnu ulogu ove organizacije u očuvanju identiteta juga Srbije, u negovanju sećanja na nacionalnu istoriju i kulturu, na Surduličke mučenike i stardale srpske pretke.

"Kada se ispriča samo priča o 1915. godini stvari dobijaju malo tamniji smisao i u prvom planu nađe se izdaja Srbije i srpskog naroda koju su počinile sile Antante", naveo je dr Ković.

On je dodao da je tokom rada na knjizi "ta tema izbila u prvi plan".

"Ona se praktično izdvojila i za podnaslov knjige - kazao je Ković.

Kada se proučava samo godina 1915, dodao je, od napada na Srbiju prvih dana oktobra do napuštanja otadžbine i uspona srpske vojske i izbeglica ka crnogorskim i albanskim planinama početkom decembra, "slika srpskog poraza postaje mnogo stvarnija i mračnija".

"Ključna teza knjige je, ipak, da su sile Antante Srbima pomoć prvo obećale, potom su ih sprečile da preventivnim napadom na Bugarsku sami sebi pomognu, da bi ih na kraju prepustile na milost i nemilost neprijatelja", naveo je autor.

U knjizi su sa skoro podjednakom pažnjom saslušani glasovi kralja Petra, njegovih oficira i vojnika, srpskih i savezničkih ministara i diplomata, novinara, pripadnika medicinskih misija i zarobljenih neprijatelja, žena i dece iz izbegličkih kolona.

"Teško je opisati svu dubinu propasti iz 1915. godine.

Srbija koju je, počevši od 1804. u mukama i pobedama uporno gradilo nekoliko naraštaja, tada je izbrisana sa mape Evrope.

Napale su je i razorile tri države – Nemačka, Austrougarska i Bugarska.

Njena vojska, proslavljena u epskim bitkama na Kumanovu, Bitolju, Bregalnici, Ceru i Kolubari, bila je pobeđena.

Država i vojska napustile su teritoriju Srbije, da bi nastavile borbu.

Civilno stanovništvo, već desetkovano represalijama i epidemijama, prepušteno je na milost i nemilost osvajačima", kazao je između oatalog Ković.

Predavanje je organizovano u sklopu programa obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Prof. dr Miloš Ković završio je osnovne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995, gde je i magistrirao 2003. godine. sa temom "Zapadnoevropske političke ideje u Srpskom književnom glasniku 1901-1914", a doktorirao 2006. sa temom"Bendžamin Dizraeli i balkanska politika Velike Britanije".

Usavršavao se na Univerzitetu u Oksfordu.

Od 2000. predaje Opštu istoriju novog veka na Filozofskom fakultetu, gde je prošao sva naučna zvanja.

Oblasti njegovih istraživanja su Međunarodni odnosi (kraj 18 - početak 20. veka) i Istorija političkih ideja (kraj 18 - početak 20. veka).

Najnovije vesti