Promenjen mandat Euleksa

Savet EU odlučio da mandat Evropske misije Euleks na Kosovu promeni sa izvršnog na zadatke nadgledanja, mentorstva i savetovanja u oblasti kosovskog pravosuđa.

- Kosovo će preuzeti odgovornost za sve prenete istrage, krivična gonjenja i suđenja - piše u odluci Saveta EU od petka.

U saopštenju Saveta navodi se da će se Misija Euleks usredsrediti na praćenje odabranih slučajeva i suđenja u kosovskim kriminalnim i građanskim pravosudnim institucijama, na praćenje, mentorstvo i davanje saveta kosovskim popravnim službama, kao i da će nastaviti operativnu podršku za implementaciju sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

Misija će zadržati određene "ograničene izvršne odgovornosti" u oblastima zaštite svedoka i podrške specijalizovanim komorama i specijalnom tužilaštvu, kao i odgovornosti za održavanje i unapređenje sigurnosti kao drugostepeni bezbednosni organ.

- Odlukom Saveta predviđeno je da se revidirani mandat pokrene od 14. juna 2020. godine.

Takođe, dodeljuje se kombinovani budžet za operacije Misije na Kosovu i za Specijalizovane komore i Specijalno tužilaštvo u iznosu od 169,8 miliona evra za dve godine, od 15. juna 2018. godine do 14. juna 2020 - navodi se u tekstu odluke.

Dodaje se da će budžet za troškove Misije Euleks iznositi 83,6 miliona evra, a za Specijalne komore i Specijalno tužilaštvo 86,2 milona evra.

Misija Euleks osnovana je pre deset godina sa sedištem u Prištini i imala je dva operativna cilja. Prvi je bio cilj praćenja, mentorstva i savetovanja, kao i pružanja podrške kosovskim institucijama u oblasti vladavine prava i dijalogu između Beograda i Prištine. Drugi, izvršni cilj je bio podrška u donošenju presuda u okviru ustavnih i civilnih parnica kao i krivično gonjenje i presuđivanje odabranih krivičnih predmeta.

Najnovije vesti