Promena akcizne politike: Što žešće piće, to veća akciza

Vranje - Kako je istekao rok od 8 dana od dana objavljivanja Zakona o izmeni Zakona o akcizama u Službenom glasniku, od subote 5. juna primenjivaće se drugačiji način obračunavanja i plaćanja akcize na žestoka alkoholna pića.

Po uzoru na standarde Evropske unije akciza na žestoka alkoholna pića utvrđivaće se nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i oporezuje se prema sadržanom procentu čistog alkohola merenog na temperaturi od 200 S u tom gotovom proizvodu, čime se izjednačava poreski tretman svih jakih alkoholnih pića.

Dakle, bez obzira da li je jako alkoholno piće proizvedeno od voća ili žitarica, zakon tu kategoriju sada prepoznaje kao jedinstvenu.

To znači da se akciza na jaka alkoholna pića, počev od subote, neće obračunavati i neće plaćati u dinarskom iznosu po litru alkoholnog pića, već se plaća u iznosu od 46.250 dinara po hektolitru čistog alkohola merenog na temperaturi od 200 S, a obračunava se tako što se iznos akcize množi sa ukupnom zapreminom čistog alkohola izraženog u hektolitru.

Akciza se na pića koja nemaju veliki udeo alkohola i dalje plaća po litri, tako da za niskoalkoholna pića iznosi 23,14 din/lit, a za pivo 26,44 din/lit.

Izmena zakona koja se odnosi na oporezivanje akcizom alkoholnih pića doneta je radi postepene harmonizacije sa akciznom politikom i standardima Evropske unije.

POJAŠNJENJE

Akciza na viski, koja se sada plaća 348,17 dinara po litru po usvajanju novog zakona biće 185 dinara. Ovo pod uslovom da je reč o viskiju sa udelom alkohola od 40 odsto. Isti nivo akciza važiće i za sva druga jaka alkoholna pića sa ovolikim procentom alkohola. To će, posledično, dovesti do pada cene viskija, ali i do poskupljenja drugih alkoholnih pića koja imaju visok udeo alkohola, a sada su opterećena nižom akcizom od 136,62 dinara. Izmene su predviđene novim Predlogom zakona o akcizama koji je 12. maja usvojila Vlada Srbije. Sada se na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda naplaćuje akciza od 136,62 dinara po litru. Akciza za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, gde spada i viski, naplaćuje se u iznosu od 348,17 dinara po litru pića, dok se za ostala jaka alkoholna pića, van pomenutih kategorija, naplaćuje akciza od 223,67 dinara za litar. Po novom se obračun potpuno menja i računa se po principu – akciza na 100 litara (jedan hektolitar) čistog alkohola je 46.250 dinara. Ako je „jačina“ nekog pića 40 odsto, to znači da na jedan litar pića ima četiri decilitra čistog alkohola, odnosno na 2,5 litara pića ima jedan litar čistog alkohola. Dalje, to znači da 100 litara čistog alkohola ima u 250 litara pića, što nosi akcizu od 46.250 dinara. Po litarskoj flaši tog pića ovaj namet iznosi 185 dinara. I tako će biti za sva pića sa udelom alkohola od 40 odsto. Jasno je da će akciza na određeno piće biti veća, što je procenat čistog alkohola u njemu – viši.

Najnovije vesti