Prokupački advokat kandidat za sudiju Prekršajnog suda u Preševu

Visoki savet sudstva (VSS) prosledio je Narodnoj skupštini Srbije predlog da sudija Prekršajnog suda u Preševu postane kandidat Radomir Jukić.

Jukić se do sada bavio advokatskim pozivom u rodnom Prokuplju.

On je na ispitu na kome se ocenjivala stručnost i osposobljenost kandidata za rad u prekršajnim sudovima (za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju) dobio makismalnu ocenu 5, dok je protivkandidat Šenasi Kamberi od Komisije dobio ocenu 4.

Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Prekršajni sud u Preševu VSS je utvrdio na osnovu odredaba Zakona o sudijama i Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju („Službeni glasnik RS”, broj 7/18).

Predsednik Prekršajnog suda u Preševu je Burhanedin Šaipi.

Pored njega sud je dosad imao još dvoje sudija.

PROFIL

Radomir Jukić rođen je 1977. godine u Prokuplju. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Pravosudni ispit je položio februara 2010. godine. Bio je administrativni radnik i pripravnik u advokatskoj kancelariji, a od 2010. radi kao advokat, upisan u Imenik advokata Advokatske komore Niš. Kao advokat zastupao stranke u gotovo svim pravnim materijama. U toku 2016. i 2017. godine pružao je savetodavne usluge u okviru IPA 2012. projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, na poziciji mlađeg eksperta za usmeravanje poslovnih procesa.

Najnovije vesti