Projekat Otvorena vrata pravosuđa i u Vranju: Zašto suđenja dugo traju

U četvrtak 3. oktobra u Vranju će biti održana tzv. "Tematska otvorena vrata" na temu "Zašto suđenja dugo traju", a u sklopu projekta "Otvorena vrata pravosuđa" koji realizuje koalicija od dvanaest organizacija sa Komitetom pravnika za ljudska prava - Yucom na čelu, uz podršku USAID.

- U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju od juna 2019. godine redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata.

Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda.

Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku - navode organizatori.

Tribina, odnosno Tematska otvorena vrata na ovu temu biće održana 3. oktobra od 15 do 16.30 časova u Osnovnom sudu u Vranju (velika sala u potkrovlju).

Svi zainteresovani za dolazak na tematska otvorena vrata svoje učešće mogu potvrditi do srede 2. oktobra do 17 časova na e-mail [email protected] ili telefonom na broj 018/306 975.

AGENDA TEMATSKIH OTVORENIH VRATA U VRANJU

14.45 – 15.00 - Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Zašto suđenja dugo traju?

15.00 Marija Branković, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

15.00 - 15.25 Odgovor Osnovnog suda u Vranju na glavni izazov srpskog pravosuđa
Aleksandra Tošić Arsić, sudija Osnovnog suda u Vranju i Nenad Stefanović, zamenik predsednika Osnovnog suda u Vranju

15.25 -15.45 Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Nataša Stanojković, sudija Osnovnog suda u Vranju

15.45 – 15.55 Uzroci dugog trajanja sudskih postupaka i mogući načini rešavanja tog problema?

Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Foruma sudija Srbije


II DEO

15.55 – 16.30 Diskusija i pitanja građana

OTVORENA VRATA PRAVOSUĐA

Opšti cilj projekta "Otvorena vrata pravosuđa", koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čini dvanaest organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparetnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije. Partner u Vranju je Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

Najnovije vesti