Program za smanjenje rizika poslovanja u Pčinjskom okrugu

Slađan Disić, generalni direktor Simpa i predsednik Parlamenta privrednika Vranja, izjavio je da će Privredna komora Srbije, u saradnji sa ministarstvima privrede i pravde, Međunarodnom finansijskom korporacijom i uz podršku Vlade Švajcarske, realizovati drugu fazu programa "Rešavanje pitanja zaduženja i prestanka poslovanja privrednih subjekata u regionu Zapadnog Balkana“.

Disić je ovo rekao na sastanku Parlamenta privrednika na temu "Kako održati vitalnost kompanije i konsolidovati poslovanje", koji je organizovala Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

- Cilj ovog programa je smanjenje rizika poslovanja i unapređenje okvira i prakse nesolventnosti, što će doprineti poboljšanju položaja poverilaca, zaštiti poslovanja ekonomsko održivih kompanija, kao i većoj sigurnosti za nova ulaganja.

Posebna pažnja u programu posvećena je merama i postupcima za očuvanje vitalnosti kompanija, pravovremeno reagovanje na zahteve tržišta, izbegavanje krize, ozdravljenje i restrukturiranje poslovanja i rešavanje problema korišćenjem raspoloživih instrumenata na koje program ukazuje - rekao je Disić.

Gradonačelnik Slobodan Milenković kazao je da se razvojna politika grada oslanja na stabilnu privredu, kroz stvaranje uslova za povoljno poslovanje i investiranje, te da je prema dostupnim podacima Agencije za privredne registre na teritoriji grada u poslednje tri godine zabeležen pozitivan ekonomski trend.

- S ciljem stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta lokalna samouprava preduzima značajne aktivnosti na modernizaciji usluga Gradske uprave, sa posebnim osvrtom na koncept elektronske uprave.

Grad Vranje ujedno sprovodi mere podrške lokalnom ekonomskom razvoju.

Kao poseban vid podsticaja, ovde želim da naglasim rad u režimu Slobodne zone, kao i njeno infrastrukturno uređenje.

Navedene pogodnosti svakako će pratiti i završetak Koridora 10, što će olakšati regionalno povezivanje i privlačenje investitora.

Velika pažnja usmerena je i na afirmaciju sektora malih i srednjih preduzeća.

Veoma je značajan projekat dualnog obrazovanja u okviru kojeg je uvedeno pet novih obrazovnih profila, mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika, kao i projekat za izgradnju Trening centra.

Navedene aktivnosti uticale su i na otvaranje mogućnosti zaposlenja, a za dve godine broj zaposlenih, prema evidenciji Republičkog zavoda za statistiku, uvećan je za skoro 600 radnih mesta - rekao je gradonačelnik.

Najnovije vesti