Program za podršku roditeljstvu predstavljen u Vranju

U Vranju je predstavljen Program za rani razvoj za podršku tzv. Podsticajnom roditeljstvu kroz zajedničku igru deteta i roditelja, koji sprovodi UNICEF Srbija u saradnji sa LEGO Fondacijom.

Reč je o petogodišnjem procesu, u okviru kojeg je igra navedena kao optimalni način za učenje, sticanje veština, vaspitanje i razvoj dece u ranom detinjstvu, od rođenja do šeste godine, rećeno je na skupu u Vranju.

Sa Savetom za prava deteta i partnerstvima na nacionalnom i lokalnom nivou, UNICEF će podržati jačanje kapaciteta sistema za podršku roditeljstvu u periodu od 2019. do 2024. godine.

Partnerstvo sa jedinicama lokalne uprave šest lokalnih zajednica (Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, Vranje, Bor i Gradska Opština Palilula u Beogradu), uključujući ustanove zdravlja, predškolskog obrazovanja i socijalne zaštite, kao i sve druge relevantne činioce, treba da ponudi lokalne strategije, planove, inovativna rešenja i održive usluge koji će nakon toga biti integrisani u sistemska rešenja.

Ovom prilikom, učesnici u realizaciji projekta u Vranju upoznati su na koji način da prepoznaju partnere na lokalnom nivou koji bi uzeli aktivno učešće u realizaciji Programa za rani razvoj, odnosno Podsticaja roditeljstvu kroz igru.

Po rečima gradske većnice Danijele Milosavljević, u realizaciji ovog projekta osim lokalne samouprave aktivno učestvuju i Zdravstveni centar sa akcentom na Patronažnu službu, PU Naše dete, Centar za socijalni rad i udruženja roditelja.

Najnovije vesti