Program rada Novog doma: Cena mazuta diktira poslovanje (FOTO, VIDEO)

Novi dom je u 2019. godini započeo jedan veliki projekat, a to je povezivanje na sistem grejanja Gradske, Policijske i Poreske uprave, Narodnog muzeja, OŠ Vuk Karadžić i vrtića Naše dete.

U 2019. godini krenućemo u drugu fazu tog projekta, u kojoj planiramo da još neke ustanove na tom potezu povežemo na sistem grejanja, konkretno zgradu Filijale PIO, Osnovni i Viši sud, Okružni zatvor i Filijalu RFZO.

Lično mislim da ćemo u tome uspeti, već imamo neke potvrde i nagoveštaje da ćemo dobiti neke od tih korisnika – kazao je direktor JP Novi dom Goran Petrović, prezentujući Program rada i finansijski plan preduzeća za 2019. godnu.

Prioritetan zadatak Javnog preduzeća Novi dom, naglasio je Petrović, jeste taj da započetu grejnu sezonu uspešno sprovede do kraja, a da na leto obavi remont svih kotlarnica i spremi ih za grejnu sezonu 2019. godine.

- Treći zadatak je da što više korisnika dovedemo na sistem grejanja - potencirao je.

JP Novi dom bavi se isključivo proizvodnjom i distribucijom toplotne energije u Vranju.

Grejanje se realizuje preko šest kotlarnica, ukupne snage 33 megavata, sa ukupnom iskorišćenosti kotlarnica od 77 odsto.

Petrović je dodao da preduzeće u 2018. godini planira prihod od 218 miliona dinara, najveći deo toga od naplate računa za grejanje, ostalo su kamate i neki drugi manji prihodi.

- Na rashodnoj strani vidi se da najviše sredstava trošimo za nabavku mazuta.

Potrebno nam je 2.200 tona, a cena nam ne ide na ruku, u ovom trenutku je mazut 75 dinara po kilogramu.

Pitanje je da li ćemo moći da sa 133 miliona pokrijemo grejnu sezonu kako smo planirali.

Rashode imamo i za obezbeđenje električne energije (12 miliona), troškove prevoza mazuta od Beograda do Vranja (6 miliona), odvajanja za plate, tako da naši troškovi ukupno na godišnjem nivou iznose oko 216,8 miliona dinara.

Dobit će nam biti oko 1,2 miliona dinara - kazao je Petrović.

Opozicionom odborniku SDS-a Igoru Andonovu zasmetalo je što je Novi dom u budžetu za 2019. godinu predvideo milion dinara za medije, propagandu, za sponzorstva sportskim klubovima.

- To je po mom mišljenju novac bačen u vodu.

Vaše preduzeće je monopolista u svojoj branši, nemate konkurecnije, pa ne vidim ni zašto biste se negde reklamirali ili davali sponzorstvo.

Nije mi jasno ni šta vam znače troškovi "nepomenutih ostalih usluga" u iznosi od 1,2 miliona.

Koje su to usluge?

I nigde ne vidim da ste planirali troškove sudskih presuda koje ste kao preduzeće izgubili i koje će vam doći na naplatu u 2019. godini - kazao je Andonov.

Andonov je izneo podatak da je Novi dom u poslednje dve godine "smanjio prihode za 30 miliona dinara".

- A vi sad planirate da ih u narednoj godini povećate za 50 miliona u odnosu na 2018.

Dali ste 25 miliona dinara za investiciju izgradnje grejne mreže za koju se ne zna da li će biti isplativa i da li ćete imati korisnike na tom prostu za daljinsko grejanje - kazao je Andonov.

Šef odbornilke grupe SNS-a Goran Nikolić naveo je da Andonov nema reference da procenjuje isplativost neke investicije.

- Ako sam dobro razumeo, sa novom grejnom mrežom Grad će štedeti 2 miliona dinara.

A, ako se poveže još nekoliko insitucija, što je izvesno, onda je to i mnogo više.

Opravdanost invesiticije je očigledna - rekao je Nikolić.

Gradonačelnik Slobodan Milenković je rekao da je suština širenja grejne mreže to što su se na nju povezale republičke instiucije.

- Vojni odsek, MUP, Katastar, Načelstvo, to su novi kvadrati, sigurne platiše za Novi dom.

Takođe, mi sada kao lokalna samouprava grejanje plaćamo na dvanaest mesečnih rata, bukvalno se ne oseti taj trošak, a ranije smo u okviru šest meseci morali da platimo 6 miliona dinara.

Drugi bitan momenat toplifikacije tiče se poglavlja 27 pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, a to je zaštita životne sredine gde se imperativno nalaže ukidanje individualnih kotlarnica i povezivanje na daljinski sistem grejanja.

Neminovno je kad-tad povezivanje i ostalih republičkih institucija u Vranju na daljinski sistem grejanja, bez obzira na stav sadašnjih menadžmenta prema tome.

Jedan od koraka u budućnosti je prebacivanje toplane na bio masu - rekao je Milenković.

Andonov je insistirao da direktor Novog doma odgovori "da li je investicija isplativa za Novi dom, a ne za Gradsku upravu".

- Ovaj projekat nema veze sa zaštitom životne sredine, možda sa nečim drugim, a mene interesuje da li je isplativ - kazao je Andonov.

Odbornik DS-a Perica Janković izneo je pesimističan stav u pogledu povećanja prihoda Novog doma, čak i sa značajnim uvećanjem broja novih korisnika grejanja.

- Vi najavljujete dobit, a nigde ne navodite kolika je zaduženost preduzeća, ne u tonama mazuta, već u novcu.

To su milioni i milioni, nigde to niste naveli.

I šta će vam 3 miliona rashoda na reprezentaciju, reklamu, finansiranje sportskih klubova - rekao je Janković.

Odgovarajući na pitanja, direktor Novog doma kazao je da je od šest aktuelnih radnih sporova sa bivšim stalno zaposlenim radnicima Novi dom dobio svih šest u prvom stepenu.

- Od ostala četiri radnika koji su radili na određeno vreme, dva su procesa izgubljena prvostepenim presudama, a dva dobijena.

Kada je reč o novoprimljenim radnicima, logično je da sa proširanjem mreže trebamo novo ljudstvo, to neko mora da održava i kontroliše, sada ćemo imati dodatno na mreži i Hirurški blok.

Povećali smo kvadraturu, grejemo oko 160.000 kvadrata poslovnog i stambenog prostora - rekao je Petrović.

On je rekao da umanjenje prihoda postoji zbog ustupanja garaža Parking servisu što je, po njegovim rečima, oko 8-9 miliona dinara godišnje.

- Takođe, imali smo naš poslovni prostor za koji smo naplaćivali zakup, to je u međuvremenu pripalo osnivaču Gradu Vranju i sada on raspolaže tim prihodima.

Mi sada, kao što sam rekao, imamo samo prihode od grejanja - rekao je Petrović.

On je, a propo investranja u proširenje mreže, rekao da svaki ekonomista zna da nijedna investicija "ne može da se vrati u jednom danu".

- Ovaj projekat će se isplatiti kad tad - ubeđen je je Petrović.

On je dodao da ne može govoriti o dugovanjima Novog doma za mazut u novcu, jer će se to znati na dan i u momentu vraćanja mazuta uzetog iz robnih rezervi.

- Ako cena mazuta padne sa sadašnjih 75, na recimo 45 dinara, što mi čekamo i priželjkujemo, pa zato prolongiramo aneksima ugovora momenat plaćanja, tek tada ću moći da vam kažem kolika je ta zaduženost, po zvaničnom izveštaju - naveo je Petrović.

Predlog programa rada sa finansijskim planom Novog doma za 2019. godinu odbornici su usvojili većinom glasova.

Najnovije vesti