Privremeno zatvaranje prihvatnih centara, 30 migranata stiglo u Bosilegrad

Komeserijat za migracije ovih dana vrši preseljenje migranata po prihvatnim centrima zbog, kako je objašnjeno, smanjenja troškova.

Koordinator Komesarijata za migracije Slobodan Savović izjavio je za Betu da su ranije ovog meseca u stanje mirovanja stavljeni prihvatni centri u Dimitrovgradu i Preševu.

- Migranti iz prihvatnog centra u Preševu prebačeni su u Bujanovac, a migranti iz Dimitrovgrada prebačeni su u Pirot - rekao je Savović.

Prihvatni centar u Divljani kod Bele Palanke u sredu je privremeno zatvoren, a 30 migranata koji su se u njemu nalazili prebačeni su u centar u Bosilegradu.

- Divljana je stavljena u stanje mirovanja zbog smanjenja troškova.

Biće vrlo brzo ponovo spremna za prihvat migranata, ukoliko se za to ukaže potreba - rekao je Savović.

On je dodao i da je trenutno popunjeno 90 odsto kapaciteta prihvatnih centara u Pirotu, Bujanovcu i Vranju, dok je prihvatni centar u Bosilegradu potpuno popunjen.

Najnovije vesti