Priprema izbora za Savete nacionalnih manjina, glasaće se 13. novembra

Iz Gradske uprave grada Vranja obavestili su građane, pripadnike nacionalnih manjina koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Vranja i interno raseljena lica sa Kosova (koja su prijavila boravište na području Vranja) da mogu ostvariti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Posebnom biračkom spisku-delu biračkog spiska koji se vodi za područje grada Vranja.

"Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u Poseban birački spisak da provere da li su upisani i da li su njihovi podaci ažurirani.

Takođe, pozivaju se svi pripadnici nacionalnih manjina, koji se još nisu upisali u Poseban birački spisak, da to učine ukoliko žele, kako bi 13. novembra 2022. godine mogli da učestvuju na izborima i biraju članove svog nacionalnog saveta", poručuju iz Gradske uprave.

Podsećaju da pravo na uvid u Poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine, s ciljem provere ličnih podataka upisanih u Poseban birački spisak, kao i ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista.

Uvid u deo Posebnog biračkog spiska koji se vodi za područje grada Vranja može se ostvariti neposredno u Gradskoj upravi Grada Vranja, sa sedištem u Ulici Kralja Milana br. 1, u kancelariji br. 8 Uslužnog centra, svakog radnog dana i subotom u periodu od 7.30 do 15.30 sati.

Uvid u poseban birački spisak može se ostvariti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs) unošenjem jedinstvenog matičnog broja.

Pravo glasa na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina imaju samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji su upisani u Poseban birački spisak svoje nacionalne manjine.

Pravo upisa u Poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u Jedinstveni birački spisak.

Najnovije vesti