Poslednji rok da se izbegne prinudna uprava u zgradama

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti počelo je sa donošenjem Rešenja o uvođenju prinudne uprave na osnovu prijave komunalnog inspektora.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada propisuje uvođenje prinudne uprave za stambene zajednice, koje nisu podnele prijavu za upis u registar u zakonom propisanom roku, a s obzirom da je već izvršen inspekcijski nadzor, obaveštavaju se građani da su se stekli uslovi za uvođenje prinudne uprave.

- U skladu sa tim, obaveštavaju se sve stambene zajednice, koje nisu postupile po naloženim merama od strane komunalnog inspektora, da još uvek mogu da podnesu prijave za upis u registar i na taj način izbegnu uvođenje prinudne uprave - poručuju iz Gradske uprave.

Najnovije vesti