Posebna nagrada gradu Vranju od Ministarstva državne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlukom o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini, proglasilo je nagrađene opštine/gradove u prethodnoj godini među kojima je i Vranje.

Gradskoj upravi grada Vranja pripalo je posebno priznanje u oblasti efikasnosti i delotvornosti za uložene napore, preduzete aktivnosti i postignute rezultate u prošloj godini.

- Tokom 2019. godine preduzeli smo niz mera i aktivnosti u cilju uvođenja inovacija i unapređenja rada svih oranizacionih jedinica Gradske uprave i ostvarili dobre rezultate.

Ovo posebno priznaje za nas je satisfakcija da u narednom periodu nastavimo da radimo još bolje, a u cilju daljeg unapređenja rada i rezultata - rekao je Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave.

Prva nagrada za najbolju opštinsku upravu u oblasti efikasnosti i delotvornosti u 2019. godini dodeljena je opštini Medveđa.

Najnovije vesti