Posao za 11 žena po osnovu projekta Samostalan život (FOTO, VIDEO)

Jedanaest žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog i porodičnog nasilja na području grada Vranja, posle završene tromesečne obuke za rad i posle završenog projekta nastavlja da radi u radnom odnosu kod sedam vranjskih poslodavaca, saopšteno je u petak na konferenciji za medije Odbora za ljudska prava.

Ovo je rezultat projekta “Samostalan život”, kojeg je Odbor za ljudska prava Vranje, u okviru Programa SOS telefon, realizovao šest meseci, od januara do 30. juna ove godine, uz podršku Projekta za promovisanje inkluzivnih tržišta rada u projektu zapadnog Balkana (UNDP).

- Od 1. jula 2018. godine, jedna žena nastavlja radni odnos na neodređeno vreme, kod našeg partnera na projektu “Stejpak” u Vranju - naglašavaju u Odboru.

Na projektu je bilo angažovano četrnaest žena na obuci za rad.

- Tim SOS telefona je kod izbora poslodavaca primenio osnovni princip, da vrsta proizvodnje i radno mesto odgovaraju radnim mogućnostima žene.

Jedna žena je iz ličnih razloga odustala, a za dve žene je potrebno u narednom periodu obezbediti radno mesto u skladu sa njihovim radnim profilom - rečeno je na konferenciji za medije.

U dogovoru sa poslodavcima, četiri žene od septembra nastaviće rad po osnovu ugovora o radu.

- Na ovaj način projektom smo ostvarili osnovni cilj, a to je nastavak radnog angažovanja žena posle završetka subvencije i projekta, a na osnovu samostalne odluke poslodavca da nastavi radno angažovanje, posebno ranjive grupe žena.

Zapošljavanjem jedanaest žena, u periodu posle tri meseca obuke, poslodavci iz privatnog sektora su pokazali na delu da su heroji vranjske privrede i otvorili novu stranicu u Vranju za uspostavljanje i razvoj mera ekonomskog osamostaljivanja i izlaska iz partnerskog i porodičnog nasilja, mnogih žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog i porodičnog nasilja.

U toku projekta, u cilju podrške i osnaživanja za radno angažovanje, tim konsultantkinja SOS telefona u kontinuitetu je pružao pravu i psihosocijalu podršku putem SOS telefona, a organizovale smo četrdeset pojedinačnih i devet grupnih savetovališta za žene.

Donacija UNDP je omogućila svakoj ženi ovog programa aktivnog zapošljavanja, bruto zaradu (porezi i doprinosi na teret zaposlene i na teret poslodavca), putne troškove ukoliko postoje. Za poslodavce je bila obezbeđena nadoknada na ime troškova obuke za svaku ženu - rečeno je konferenciji za novinare.

Povodom uspešno završenog projekta zapošljavanje posebno ranjivih grupa žena, Odbor za ljudska prava Vranje, dodelio je povelju Irmi Lutovac, nacionalnoj koordinatorki projekta za promovisanje inkluzivnih tržišta rada u projektu zapadnog Balkana - Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Povelje za društveno odgovorno poslovanje, u ime svih žena koje su kroz ovaj projekat zasnovale radni odnos, dodelili smo svim preduzetnicima učesnicima projekta: Stejpak, Mikromodeli, Diva Divani, Tina Trade, Buba Mara Slatki Svet, Ponte Bianco, Donna Line.

- Ovim projektom realizovali smo zapošljavanje posebno ranjive grupe žena koje su bile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, starosti 25 do 50 godina života.

Sve žene su bile izložene porodičnom ili partnerskom nasilju u trajanju od nekoliko meseci do dvadeset godina.

Šest od njih su zbog ugrožene bezbednosti bile smeštene u Sigurnu kuću.

Osam žena i njihova deca su pre radnog angažovanja živeli od socijalne pomoći u Vranju - rečeno je novinarima.

Pet žena prosečne starosti izmedju 40 i 50 godina, prvi put su zasnovale radni odnos.

Projekat “Samostalan život” omogućio je da tri žene prvi put u prime mesečnu zaradu.

Jedna žena je mesečnu zaradu poslednji put primila 1996. godine.

- Sve učesnice projekta su same pokušavale da nađu sebi posao, ali bez uspeha.

Dobijale su odgovor da su stare, od savetnika NSZ Vranje da same traže posao, a jedna žena navela je podatak da se obratila kod petnaest poslodavaca bez uspeha - rečeno je medijima.

Projekat je uspešno realizovan uz partnere projekta, lokalne samouprave grada Vranja, CSR Vranje, Sigurne kuće, Nacionalne službe zapošljavanja – filijala Vranje, kancelarije za Romska pitanja grada Vranja.

NSZ – filijala Vranje, u decembru 2017. godine, evidentirala je 7.028 nezaposlenih lica (3.528 žena). Po podacima CSR Vranje, u 2017. godini, na području Vranja ukupno 3.184 osoba je primalo neki vid socijalne pomoći. SOS telefon Vranje je u prošloj godini evidentirao 215 poziva, a 151 žena je prijavila partnersko ili porodično nasilje. Policijska uprava Vranje je evidentirala 585 prijava nasilja nad ženama, dok je OJT protiv 276 lica primio krivične prijave, podnet je optužni predlog protiv 99 lica, a protiv 4 lica podignuta je optužnica.

Najnovije vesti