Pogledajte ko je predložen za članstvo u Gradskom štabu za vanredne situacije

Za drugu sednicu Skupštine grada Vranja u novom sazivu predložena je kao druga tačka dnevnog reda Predlog rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije.

Uvodno izlaganje podneće u sredu 6. marta gradonačelnik Slobodan Milenković.

Planiran je, takođe, pretres izveštaja o radu tog tela u 2023. godini (izveštaj će podneti Miloš Milošević, službenik na poslovima vanrednih situacija).

Prema predlogu rešenja, za komandanta štaba predlaže se gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković (koji je i dosad bio na tom položaju), a za zamenika komandanta Milan Ilić, zamenik gradonačelnika.

Za načelnika štaba predlaže se Srđan Đorđević, Šef odseka za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Odeljenja za vanredne situacije u Vranju.

Osim ove trojice, Gradski štab bi trebalo da ima još 30 članova, a evo ko je sve predložen.

Za člana štaba za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja predložena je Zorica Jović, predsednica Skupštine grada Vranja, a za člana štaba za koordinaciju mera i zadataka zaštite i spasavanja na teritoriji Gradske opštine Vranjska Banja predsednik te opštine Dragan Sentić.

Za člana štaba za planske poslove, upotrebu snaga zaštite i spasavanja, evakuaciju i sprovođenje mera iz oblasti socijalne zaštite predložena je Danijela Milosavljević, gradska većnica za resor socijalna politika, lokalna samouprava i informisanje, a za člana štaba za prvu medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu Nikola Popović, člana Gradskog veća za resor zdravstvo, dečja i boračka zaštita, invalidska pitanja i javno zdravlje.

Za člana štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća pod vodom i nad vodom predložen je Igor Mladenović, aktuelni pomoćnik gradonačelnika za oblast rudarstvo, šumarstvo, vodoprivreda, elementarne nepogode i vanredne situacije, a za člana štaba za sprovođenje mera od značaja za održavanje komunalnog reda Ivica Antić, načelnik Komunalne milicije u Vranju.

Za člana štaba kao predstavnik Zdravstvenog centra Vranje predložena je doktorka Milica Jaziković, za člana zaduženog za asanaciju terena Svetlana Stojanović, direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju, a za člana za evakuaciju i zbrinjavanje Tomislav Stefanović, sekretar Crvenog Krsta Vranje.

Za člana štaba za sanaciju terena od posledica elementarnih nepogoda u urbanoj sredini predložen je Zoran Dimitrijević, direktor JKP Komrad, za člana za sprovođenje mera iz oblasti inspekcijskih poslova Boban Antanasijević, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove, za člana štaba za sprovođenja mera i operativnih poslova iz oblasti komunalne izgradnje i infrastrukture Dejan Stanojević, direktor JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja, a za člana za zaštitu poljoprivrednih useva od elementarnih nepogoda Nebojša Stamenković, član Gradskog veća za resor poljoprivreda, agroekonomija, razvoj sela i zaštita životne sredine.

Član štaba za stručne, administrativno-tehničke poslove štaba i hitno uspostavljanje neophodnih službi od javnog interesa trebalo bi da bude Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave, član štaba za spasavanje iz ruševina, zaštitu od tehničko-tehnoloških nesreća i RHB zaštitu Marjan Stanković, direktor JP Vodovod, član štaba za koordinaciju aktivnosti sa subjektima i snagama zaštite i spasavanja Miloš Milošević, službenik na poslovima vanrednih situacija, a član tog tela za koordinaciju aktivnosti sa subjektima i snagama zaštite i spasavanja trebalo bi da bude Dijana Stevanović, službenik na poslovima vanrednih situacija.

Član štaba za poslove bezbednosti trebalo bi da bude predstavnik Policijske uprave Vranje Miljan Petrović, komandir policijske ispostave Odeljenja policije u Vranju, potom član štaba za zaštitu od požara i eksplozija Marjan Ristić, zamenik komandanta VSJ Odeljenja za vanredne situacije u Vranju, član štaba kao predstavnik Vojske Srbije za saradnju sa civilnim strukturama društva Miroslav Stojanović, a član štaba kao predstavnik (direktor) ogranka Elektrodistribucije Vranje Goran Nikolić.

Preostali predloženi članovi su Goran Petrović (direktor JP Novi dom), šef meteorološke stanice u Vranju Dragiša Stanković, potom član štaba za koordinaciju sa seoskim mesnim zajednicama Saša Pešić (inače pomoćnik gradonačelika za oblast komunalna delatnost, infrastruktura i inspekcijski poslovi), zatim Nenad Antanasijević direktor Goša Komerc DOO Vranje, pa direktor Šumskog gazdinstva Nikola Novković.

Za člana štaba za potrebe finansija i javnih nabavki predložen je Nenad Tasić (rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije), za člana štaba za koordinaciju poslova civilne zaštite Ljubomir Tešić (referent za koordinaciju poslova civilne zaštite u Centru Ministarstva odbrane Vranje), za člana štaba za urbanističke mere zaštite i asanaciju terena Sanja Zlatković (rukovodilac Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, a za člana štaba za koordinaciju mera u oblasti infrastrukture Goran Mladenović, član Gradskog veća za resor infrastruktura i komunalna delatnost.

Najnovije vesti