Podrška lokalnim mrežama u borbi protiv trgovine ljudima

Višedimenzionalnost fenomena trgovine ljudima zahteva sistematski angažman i saradnju državnih institucija i organizacija civilnog društva, rečeno je u Vranju na treningu pod nazivom "Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima''.

Trening su održale Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja i osnivačica UG Atina i Andrijana Radojičić, stručna radnica, koordinatorka programa direktne podrške za žrtve trgovine ljudima u UG Atina u sali Načelstva.

Ovaj trening nudi okvir za osnaživanje svih nacionalnih kapaciteta za davanje pravovremenog i adekvatnog odgovora na probleme sa kojima se žrtve i potencijalne žrtve suočavaju.

Trening je organizovan za članove Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima sa ciljem da se upoznaju sa fenomenom trgovine ljudima, izazovima rane detekcije žrtava, kao i sa veštinama komunikacije kako u okviru same mreže, tako i sa institucijama sistema koje se bave ovim problemom.

Učesnici treninga imali su priliku da ukažu na probleme u lokalnoj zajednici, kao i da izlože iskustva lokalnog tima u borbi protiv trgovine ljudima.

Treningu je prisustvovala i Danijela Milosavljević, gradska većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu.

Najnovije vesti