Po 12.000 mesečno porodici sa duplim blzancima i trojkama

Članovi Gradskog veća usvojili su na današnjoj sednici Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u 2021. godini koji predviđa izdvajanje iz gradskog budžeta u iznosu od 250.000 dinara za pokušaj vantelesne oplodnje po bračnom paru.

Takođe, usvojen je i Pravilnik o materijalnoj podršci porodici sa duplim blizancima i trojkama i ove porodice će dobijati po 12.000 dinara mesečno, tokom 2021. godine.

Na sednici Veća usvojeni su nacrti odluka o usklađivanju poslovanja sa Zakonom o javnim preduzećima JP Vodovod, JKP Komrad, JP Novi dom, JKP Parking servis, JP Uprava Banje, kao i Nacrt Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Vranje.

Usvojeni su, takođe, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za pregled podnetih izveštaja o realizaciji projekata po raspisanom javnom pozivu za finansiranje projekata iz budžeta grada Vranja u oblasti kulture u 2020. godini i Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu sredstava za finansiranje projekata iz budžeta grada Vranja u oblasti kulture u 2021. godini.

Usvojen je i Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za pregled podnetih izveštaja o realizaciji projekata po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja u oblasti javnog informisanja u 2020. godini.

Najnovije vesti