Petković: Broj krivičnih prijava manji za 10 odsto

Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Vranju primilo je u 2019. godini za 10 odsto krivičnih prijava manje u odnosu na 2018. godinu, otkrivaju statistički pokazatelji ovog pravosudnog organa.

Sa prijavama iz prethodne godine ovo tužilaštvo imalo je u radu krivične prijave protiv 3.182 osobe, od čega su odbačene prijave protiv 1.054 lica (oko 33,3 odsto od ukupnog broja), a primenom načela oportuniteta odbačene su prijave protiv 311 osoba, izjavila je v.f. osnovnog tužica Milica Petković prezentujuć inovinarima godišnji izveštaj ovog organa.

- Optužni akt, nakon istrage, podnet je protiv 641 lica.

Osnovni sud u Vranju i Osnovni sud u Bujanovcu su u toku 2019. godine doneli prvostepene presude protiv 616 osoba, od čega osuđujućih prema 511 lica (82,95 odsto) - navela je Petkovićeva.

Oslobađajuće su donete prema 82 osobe, a odbijajuće prema 23.

- Među osuđujućim presudama 157 su na kaznu zatvora, 39 osoba je osuđeno na novčanu kaznu, 311 uslovnom osudom, 2 sudskom opomenom, protiv 2 oobe izrečena je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi, a uz krivične sankcije mere bezbednosti (oduzimanje predmeta, zabrana upravljanja motornim vozilom, obavezno lečenje alkoholičara i sl) izrečene su prema 71 osobi - navela je Petkovićeva.

U strukturi kriminaliteta dominiraju krivična dela protiv imovine (248 lica), slede dela protiv života i tela (89), protiv sloboda i prava čoveka i građanina (95), protiv bezbednosti javnog saobraćaja (110), braka i porodice (271), protiv zdravlja ljudi (125) i protiv životne sredine (77).

Najnovije vesti