Parking servis u 2019. planira prihod od 71,7 miliona dinara

U JKP Parking servis planiraju da u 2019. godini preduzeće ostvari prihode od 71.650.000 dinara, dok su rashodi u 2019. projektovani na 70.690.000, što znači da bi dobit preduzeća u ovoj godini trebalo da oznosi oko 960.000 dinara - kaže direktor preduzeća Marjan Stanković.

- Kada je reč o prihodima, to su prihodi od SMS parkiranja, doplatnih karti, posebnih parking karata, prihodi od pauk vozila, terminala, dve javne garaže, sudskih taksi koje nam se vraćaju kao prihod i prihod iz budžeta grada za novogodišnje ukrašavanje grada, kao jedino davanje grada (u 2017. to je bilo 750.000, a u 2018. godini 800.000 dinara).

Na rashodnoj strani, Parking servis imao je rashode za utrošak boje, sredstava za higijenu, štampu karata, potrošnog i kancelarijskog materijala, struje, grejanja, goriva, PTT usluga, održavanje računarske, video i foto opreme, opreme na parkiralištima, odražavanje rampi, kao i troškove za provajdera, mobilne operatere i sl - navodi Stanković.

On dodaje da preduzeće ima i troškove koji "ulaze u rashod, a nisu nabavke".

- To su plate, porezi, doprinosi, nadoknade za članstvo u Nadzornom odboru, troškovi prevoza, dnevnice, nadoknade za službena putovanja i slično.

U 2019. godini planiramo investicije; nabavku novog pauk vozila i unapređenje softvera u vezi sa kontrolom naplate parkiranja - kaže Stanković.

Preduzeće u 2019. godini, prema rečima direktora, planira povećanje plata u proseku za 5 odsto, u skladu sa najavama i republičkim odlukama o povećanju plata u javnom sektoru za toliki procenat.

Preduzeće je u svojoj ingerenciji lane imalo parkirališta, carinski terminal, garaže, javnu rasvetu i pauk službu.

Polovina dobiti, u skladu sa osnivačkim aktom, ide osnivaču, odnosno gradu Vranju.

Na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta krajem decembra većinom glasova odbornika usvojen je ovakav Program rada i finansijski plan JKP Parking servis, sa zaključcima Saveta za budžet i finansije.

VIZIJA

JKP Parking servis Vranje je jedino preduzeće organizovano na teritoriji grada Vranja za obavljanje delatnosti uređenja, održavanja i organizacije parkirališta, odnošenja nepravilno parkiranih vozila i naplate parkiranja na opštim (otvorenim) i zatvorenim parkiralištima.

Preduzeće svoju osnovnu delatnost korišćenja, upravljanja javnim parkiralištima i održavanja, finansira sredstvima koje obezbeđuje naplatom parkiranja putem prodatih karti, izradom-održavanjem horizontalne signalizacije i angažovanjem specijalnog vozila – „pauka“ na uklanjanju nepropisno parkiranih vozila.

JKP Parking servis je takođe jedino preduzeće u gradu organizovano za obavljanje delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja, ali bi ovu nadležnost u narednom periodu trebalo da ustupi reorganizovanom JP Urbanizam i izgradnja Vranja.

Misija preduzeća je da se na najbolji način uredi oblast parkiranja putničkih vozila i reši problem stacionarnog saobraćaja u gradu, što je njegova osnovna delatnost.

- Preduzeće teži ka unapređenju nivoa usluga na viši nivo, uz primenu novih tehnologija (SMS naplata parkiranja, automatskog podizanja rampi na zatvorenim parkinzima uz pomoć kamera koje očitavaju tablicu vozila).

U planu je proširivanje aktivnosti preduzeća, prvenstveno na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije na parkinzima i u gradu; uvođenje video pauka, uređaja za blokiranje točkova (lisice), uz prethodno usaglašavanje i korekciju Odluke o javnim parkiralištima (Odluke Skupštine grada); povećanje kapaciteta za parkiranje uvođenjem 262 novih parking mesta u 11 novih ulica (Odluka Skupštine grada) i sl - navodi Stanković.

Najnovije vesti