Panel o trgovini ljudima: Da sudovi i istrage funkcionišu i u vreme izolacije

U borbi protiv trgovine ljudima u Vranju i na jugu Srbije akcenat se sve više stavlja na jedan novi oblik trgovine ljudima koji sve više uzima maha, a to je radna eksploatacija - izjavila je u četvrtak gradska većnica za socijalna pitanja i predsednica Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Danijela Milosavljević.

U Vranju je održana panel diskusija "Prevencija i borba protiv trgovine ljudima" na kojoj su učesnici razgovarali o okolnostima i radu u nepredviđenim situacijama kakve su zadesile Srbiju tokom pandemije.

Naglašena je potreba da se osiguraju sredstva pomoći, programi zaštite, kao i neophodnost da istrage i sudovi i dalje funkcionišu tokom mogućih budućih mera izolacije.

Po rečima većnice Milosavljević, panel diskusija organizovana je sa ciljem sumiranja rezultata rada Lokalne mreže, posebno u uslovima vanrednog stanja, tim pre jer je u ovom periodu zabeležen jedan slučaj trgovine ljudima, na koji je Lokalna mreža pravovremeno reagovala.

- S obzirom da Lokalna mreža postoji od 2013. godine ima i bogato iskustvo u prevenciji i radu na konkretnim slučajevima trgovine ljudima - potencirala je Milosvljević.

Na panel diskusiji govorili su još i viši javni tužilac u Vranju Danijela Trajković, potpredsednica Lokalne mreže Beba Kanački i Anita Stojanović iz Centra za društvene integracije.

Organizator skupa je Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima uz podršku Atine -Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Najnovije vesti