Pašalić i Kamberi o brisanju građana iz biračkog spiska

Na krajnjem jugu Srbije postoji problem građana koji se, kako tvrdi predsednik opštine Šaip Kamberi, "brišu iz evidencije prebivališta i jedinstvenog biračkog spiska".

O ovome je razgovarano u susretu Kamberija i zaštitnika građana Zorana Pašalića, na šta je ovaj drugi odgovorio pozivom građanima da se u slučaju pasivizacije adrese obrate kancelariji lokalnog ombudsmana.

- Razgovarali smo o problemima u poštovanju ljudskih prava u našoj opštini, a osnovno pitanje, koje je kod nas aktuelno je brisanje građana iz evidencije prebivališta, a sada i iz jedinstvenog biračkog spiska, rekao bih "akcije brisanja" - istakao je Kamberi nakon sastanka sa Pašalićem u Bujanovcu.

Zaštitnik građana, koji boravi u Bujanovcu u okviru kampanje "Dani ombudsmana", rekao je da je upis u birački spisak, odnosno pasivizacija adrese, tema kojoj je na sastanku posvećena najveća pažnja.

- Pozivam sve građane koji imaju taj problem da se obrate našoj lokalnoj kancelariji.

Biće pokrenuti odgovarajući postupci koji se rešavaju brže kada postupa institucija Zaštitnika građana, nego putem neke druge administrativne ili sudske procedure - rekao je Pašalić.

Govoreći o ostalim problemima koji su mu predočeni, on je naglasio da se ne razlikuju od onih u drugim lokalnim samoupravama.

- Uglavnom se radi o odnosu lokalne samouprave i republičke vlasti i na toj relaciji mi smo uvek posrednici koji omogućavaju bolju saradnju, odnosno razumevanje države za lokalne probleme - kazao je Pašalić.

Pa je tako, po njegovim rečima, dosta urađeno na upotrebi albanskog jezika na dokumentima ključnim za život građana, zatim po pitanjima udžbenika, statusa u školama.

- Većina građana iz ovog kraja koja se obraća lokalnoj kancelariji zapravo nailazi na prepreke u ostvarivanju prava isped državne uprave.

Na primer, imamo mnogo slučajeva sa teškoćama u ostvarivanju prava na starosnu penziju.

Većina njih je posle savetovanja pokrenula radne sporove i na kraju ostvarila svoja prava - kaže zaposleni u kancelariji Ombudsmana u Bujanovcu Bekim Ajdini.

S obzirom na to da su i tokom ove posete građani podnosili pritužbe, novinarima je rečeno da se najveći broj njih ticao odugovlačenja sudskih postupaka.

Da se građani ne žale samo na državnu upravu, već ima pritužbi i na rad lokalne samouprave potvrdio je predsednik opštine Kamberi.

On je rekao da nijedna lokalna vlast "nije idealna", posebno u oblastima u kojima zavisi od centralne vlasti.

- Ljudi se žale na nemogućnost zapošljavanja, ali u situaciji kada imate državnu odluku o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru mi na lokalu nemamo mogućnosti da pomognemo građanima.

Čak i pored toga što imamo upražnjena radna mesta - istakao je Kamberi.

Uz zajedničku ocenu da je saradnja na dobrom nivou, Pašalić i Kamberi su poručili da će redovna komunikacija između Opštine i Zaštitnika građana biti nastavljena i u budućnosti.

Zaštitnik građana je posetu Bujanovcu nastavio radnim sastankom sa predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, organizacijama civilnog društva i predsednikom Nacionalnog saveta Albanaca.

Najnovije vesti