Osnovnom sudu priznanje za saradnju na projektu Otvorena vrata pravosuđa

Osnovnom sudu u Vranju u Beogradu je uručeno priznanje za saradnju na programu Otvorena vrata pravosuđa i približavanje pravosuđa građanima, kao i za doprinos vladavini prava u Republici Srbiji.

Priznanje je u Beogradu predsednici suda Dragani Stanković Tasić uručila direktorka programa i predsednica Yucom-a Katarina Golubović.

Priznanja vranjskom sudu i drugim učesnicima u projektu dodeljena su na svečanoj konferenciji, u okviru koje su predstavljeni petogodišnji rezultati rada Komiteta pravnika za ljudska prava - Yucom.

Priznanja su dodeljena institucijama koje su otvorila vrata za svoje građane i bez kojih taj program ne bi uspeo.

Projekat su realizovali Yucom, Vrhovni sud i jedanaest strukovnih udruženja pravosuđa i organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije.

Program je realizovan uz podršku Američke agencija za međunarodni razvoj USAID.

Medijski partner na ovom projektu u Vranju bio je Vranje News, a aktivnosti u sklopu ovog projekta imao je i vranjski Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

Otvorena vrata pravosuđa

Opšti cilj projekta Otvorena vrata pravosuđa je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čini dvanaest organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparetnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije. Partner u Vranju je Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

Najnovije vesti