Osnivačka prava nad vranjskim Domom zdravlja ostaju republici

Skupština grada Vranja donela je odluku o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava na Domom zdravlja i osnivanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja.

Prethodna odluka doneta je 8. jula 2015. godine.

- Stavljaju se van snage Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vranje u osnivanju (br. 02-111/2016-13) od 22. juna 2016. godine i Rešenje o imenovanju privremenih organa Doma zdravlja u osnivanju - privremenog upravnog i nadzornog odbora (br. 02-2016/2016-13) od 21. jula 2016 - navodi se u najnovijoj odluci.

Članom 74, stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa se da Dom zdravlja u javnoj svojini osniva Republika Srbija u skladu sa zakonom i planom mreže.

Članom 262 istog zakona predviđa se da će Republika Srbija preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama koje u skladu sa odredbama ovog Zakona osniva Republika Srbija, a nad kojima je osnivačka prava preuzela jedinica lokalne samouprave, na osnovu odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Na osnovu napred navedenih članova novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđena je obaveza Republike Srbije da preuzme osnivačka prava nad domovima zdravlja nad kojima osnivačka prava imaju jedinice lokalne samouprave - navodi se u skupštinskoj odluci.

Grad Vranje jedan je od retkih gradova u Srbiji koji nije do kraja završio postupak preuzimanja osnivačkih prava od Republike Srbije nad Domom zdravlja, na šta je bio obavezan po predhodnom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Uredbi o mreži zdravstvenih ustanova.

Zato neće biti potrebno da republika preuzme osnivačka prava, jer ih već ima.

Međutim, neophodno je staviti van snage sve napred navedene odluke donete tokom 2015. i 2016. godine.

KAMEN OKO VRATA

Odlukom Vlade Srbije od 31. januara 2013. godine trebalo je doći do izdvajanja Opšte bolnice i Doma zdravlja iz sastava Zdravstvenog centra Vranje. DZ po toj odluci postao bi pravno lice (odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad DZ usvojio je potom gradski parlament, Službeni glasnik Grada Vranja br. 29/09 i 14/10) i formirani su u nastavku organi upravljanja, ali je sve ostalo mrtvo slovo na papiru. Skupština grada je nakon smene vlasti koju su ranije predvodili socijalisti imenovala Dragana Đošića (SNS) za v.d. direktora Doma zdravlja u osnivanju. Prethodna, socijalistička vlast nije pristajala na preuzimanje osnivačkih prava nad Domom zdravlja Vranje jer bi, prema deobnom bilansu koji je usvojila Vlada Srbije početkom 2014, Grad Vranje kao osnivač trebalo da preuzme i dugovanja te ustanove od tadašnjih skoro 400 miliona dinara. Preuzimanje osnivačkih prava i tog duga od strane grada se u nastavku priče nije dogodilo do danas, a nakon najnovije odluke neće se ni dogoditi, barem ne u bliskoj budućnosti.

Najnovije vesti