Online prodaja putnog zdravstvenog osiguranja u "Sava osiguranju"

SAVA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je, u skladu sa strategijom rasta, unapređenja poslovanja i sprovođenja planova digitalizacije poslovnih procesa, kreiralo novi prodajni kanal za Putno zdravstveno osiguranje – Online prodaja Putnog zdravstvenog osiguranja, saopštavaju iz ovog osiguranja za VranjeNews.

Web shop aplikacija, koja je integrisana u okviru kompanijskog sajta, izuzetno je jednostavna, u svakom trenutku omogućava klijentima da, najpre, preko kalkulatora izračunaju premiju tj. cenu osiguranja, a potom i da kupe polisu Putnog zdravstvenog osiguranja.

- Bilo da putuju individualno, porodično ili poslovno građani Srbije za nekoliko minuta, putem Sava web shop-a mogu sebi obezbediti zdravstveno osiguranje za vreme putovanja i boravka u inostranstvu - poručuju iz Sava osiguranja.

Podsećanja radi, polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu.

- Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji - kažu u Sava osiguranju.

Otvaranjem ovog prodajnog kanala klijentima je omogućeno, pored brzog, lakog i uvek dostupnog načina obezbeđivanja polise, 20 odsto popusta na premiju Putnog zdravstvenog osiguranja.

Primer obračuna premije osiguranja Putnog zdravstvenog osiguranja putem web shop-a najbolje pokazuje povoljnost kupovine preko web shop-a: za 11 dana, za četvoročlanu porodicu prema zvaničnim tarifama osiguranja, premija tj. cena osiguranja iznosi 2.881,00 dinara, a sa akcijskim popustom od 20 odsto popusta kupovinom preko web shop-a iznosi 2.305,00 dinara.

- Napominjemo da je osiguravajuće pokriće rizika identično kod oba načina kupovine – klasičnog preko agenata i putem web shop-a.
Na stranici našeg sajta https://webshop.sava-osiguranje.rs/ možete lako i brzo ali i povoljno putem Web shop-a obezbediti Putno zdravstveno osiguranje za vreme putovanja i boravka u inostranstvu - obaveštavaju iz Sava osiguranja.

Najnovije vesti