Obustavljena suđenja u Osnovnom sudu u Vranju, pogledajte sve mere

Za vreme trajanja vanrednog stanja Osnovni sud u Vranju redukovaće obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, saopšteno je u utorak iz ovog suda.

Svi glavni pretresi u krivičnim postupcima su odloženi i po njima se dok traje vanredno stanje neće suditi, uz određene izuzetke.

- Sud će postupati u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela nedozvoljene trgovine, nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije ili prenošenja zaraznih bolesti.

Takođe, sud će postupati u predmetima gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, kao i u onima u kojima postoji opasnost od zastarelosti i delima za koje je primljen veći broj krivičnih prijava a izvršena su u vreme vanrednog stanja ili u vezi sa vanrednim stanjem - navode iz ovog suda.

U krivičnim predmetima sa oznakom "IK" osuđena lica se neće upućivati na izdržavanje zatvorskih kazni za vreme trajanja vanrednog stanja osim kada preti zastarelost izvršenja zatvorske kazne, ako je lice privedeno po poternici ili je neophodno da se uputi u ustanovu zatvorenog tipa kod izricanja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja i sl.

U građanskim predmetima odlagaće se ročišta u građansko-pravnim sporovima, sprovođenje izvršnih radnji u izvršnim postupcima izuzev sprovođenja izvršenja radi izdržavanja i ročišta u vanparničnim postupcima osim građansko-pravnih sporova koji su po zakonu hitni, održavanja ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične i izvršne materije, postupaka pravne i međunarodne pravne pmoći koji se odnose na legalizaciju isprava uz prethodnu najavu predsedniku suda, navodi se.

- Sudije koje postupaju u građanskim predmetima u kojima se ročišta održavaju dužni su da uvaže pismenu molbu za odlaganje ročišta punomoćnika-advokata učesnika u postupku koji je stariji od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina, s tim što je uz molbu dužan da podnese pismeni dokaz o navedenim činjenicama kao i pismenu saglasnost vlastodavca - navodi se u preporuci v.f. predsednika Osnovnog suda.

Sudije Osnovnog suda rad po predmetima obavljaće u zgradi suda ili kod kuće, "ukoliko je moguće obavljanje poslova kod kuće, s tim što sudije koje mogu obavljati rad kod kuće dužni da o tome dostave zahtev v.f. predsednika suda.

- Sudijama i svim ostalim zaposlenim službenicima suda starijim od 60 godina, onima koji imaju hronične zdravstvene problemei onima koji imaju decu do navršenih 12 godina života omogućiće se da poslove obavljaju kod kuće, a u slučaju da su oba supružnika zaposlena u sudu omogućiće se da jedan od njih obavlja poslove od kuće, s tim što će taj o tome obavesiti predsednika suda.

V.f. predsednika suda propisao je i druge preporuke koje se odnose na nesmetanu unutrašnju organizaciju rada suda u vreme trajanja vanrednog stanja.

Vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Vranju Stojadin Stanković doneo je uputstvo o radu ovog suda na osnovu preporuke ministra pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja i člana 3 Sudskog poslovnika.

Najnovije vesti