NSNP: Mladi imaju potrebu da ih neko sasluša bez kritike i odbacivanja

Iz Udruženja mladih Naš svet, naša pravila u Vranju saopšteno je da je, nakon četiri meseca (septembar – decembar 2023. godine), okončan projekat u oblasti zaštite i negovanja mentalnog zdravlja mladih uzrasta od 18 do 30 godina.

U tom periodu mladi sa prebivalištem u Vranju koristili su uslugu besplatnog psihološkog savetovanja i psihoterapije.

Prema uslovima i pravilima psihoterapijskog rada, dogovoreni su nedeljni individualni susreti i trajanje seanse od 50 minuta; korisnici usluge su seansama prisustvovali uživo i/ili online.

"Skoro svim učesnicima je ovo bilo prvo psihoterapijsko iskustvo, posvećeno i hrabro su se suočili sa sopstvenim izazovima i okusili važnost lične angažovanosti u procesu osnaživanja na putu razvoja zrelih i zdravih odnosa.

Kao motiv za prijavu i uzimanje aktivnog učešća u procesu, učesnici su istakli zainteresovanost da se bliže upoznaju sa procesom terapije, ali i potrebu da ih neko čuje, sasluša bez kritikovanja i odbacivanja, da u sigurnom prostoru preispitaju svoja emocionalna stanja i reakcije, da poboljšaju komunikaciju sa njima značajnim ljudima, da razreše pojedine unutrašnje konflikte i ambivalencije, da pravilno postave ciljeve i razrade plan njihovog ostvarenja.

Najčešća pitanja na kojima su mladi tokom procesa radili su problemi niskog samopouzdanja, simptomi stresa, anksioznosti, niske tolerancije na frustraciju, konfliktnih međuljudskih odnosa, nesposobnosti regulisanja sopstvenih emocija.

Svakom učesniku se pristupalo podržavajuće, negujuće, individualizovano, prema njihovim mogućnostima i autentičnim potrebama i postepeno se gradio odnos poverenja i sigurnosti", navode iz NSNP.

Individualne seanse na projektu vodile su Ana Kostić Jancić, pedagog i psihološki savetnik pod supervizijom O.L.I. integrativne psihodinamske psihoterapije, i Emilija Stamenković, lekar i psihoterapeut istog modaliteta.

Ana i Emilija dele stav da podrška ovakvih projekata u oblasti mentalnog zdravlja doprinosi dobrobiti cele zajednice i da je negovanje mentalnog zdravlja od suštinskog značaja za približavanje idealu „dobrog“ čoveka sa zrelim sposobnostima za ljubav i rad, koji je u kontaktu sa svojim suštinskim bićem i ima kapacitet da se poveže sa drugima na nivou uzajamnosti i bliskosti ne potirući pri tome svoje autentične potrebe.

Iz Udruženja najavljuju nove aktivnosti u oblasti negovanja mentalnog zdravlja.

Različitim oblicima rada i inovativnim alatima daće se prilika mladima da kroz lični rad "postanu svesniji svojih potreba, da ojačaju svoju otpornost i nauče kako da se nose sa životnim izazovima na zdravije i zrelije načine".

Ova inicijativa je sprovedena u okviru Akcionog plana za mlade koju je podržao Grad Vranje.

Najnovije vesti

Foto promo Dve biciklijade za vikend u Vranju »

Ovom sportskom događaju prethodiće Mini biciklijada, koja je namenjena najmlađima i biće održana u subotu 20. jula.Start...